BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Stadion Narodowy w Warszawie - budowa już od dwóch lat!

7 października minęły dokładnie 2 lata budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Do końca budowy pozostało ponad 8 miesięcy.

Budowa Stadionu Narodowego w Warszawie odbywa się według poszczególnych etapów:

7 października 2008 roku rozpoczął się I etap budowy, który polegał przede wszystkim na przygotowaniu terenu pod nowy Stadion oraz wykonaniu głębokich fundamentów. Rozebrano pozostałości po Stadionie X-lecia i przeprowadzono szeroki zakres robót ziemnych. Umieszczono w ziemi ponad 14 tys. pali fundamentowych wbijanych i wierconych oraz kolumn żwirowych. Etap ten zakończył się w kwietniu 2009r.

II etap budowy rozpoczął się w maju 2009 roku i zakończy się 30 czerwca 2011 roku. Od tego czasu wykonano żelbetową konstrukcję niecki Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z prefabrykowaną konstrukcją trybun dla 55 tysięcy widzów.

Wykonany już w całości w stanie surowym obiekt obejmuje ponad 200 tys. mkw powierzchni różnego rodzaju i stanowi kubaturę ponad 1 mln m sześciennych.

Do wykonania części żelbetowej Stadionu użyto ponad 200 tys. m sześciennych betonu. Obecnie w końcowej fazie budowy znajduje się konstrukcja stalowa wsporcza dachu, niezależna od konstrukcji żelbetowej. Do chwili obecnej zmontowano ponad 10 tys. ton konstrukcji, a do zakończenia głównej konstrukcji wsporczej, która podtrzymywać będzie liny stalowe dachu pozostało jedynie 10 z 72 pylonów. Liny konstrukcji dachu, łącznie ponad 70 km długości lin różnych średnic, oparte na wspomnianych pylonach ze znajdująca się w samym środku obiektu potężną iglicą - zostaną podniesione w ciągu najbliższych 2 miesięcy.

Iglica, która górować będzie nad stadionem ma 70 metrów wysokości, a jej dolne zakończenie znajdować się będzie ok. 40 m nad poziomem płyty boiska. Na iglicy zamontowane zostaną ekrany wielkoformatowe oraz rozsuwany dach, który będzie mógł przykrywać boisko w przypadku złej pogody.

Na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie zaawansowane są roboty przy wszystkich rodzajach instalacji: sanitarnych, mechanicznych, elektrycznych i słaboprądowych. Rozpoczęła się dostawa i montaż wielkich urządzeń elektrycznych: głównej rozdzielni elektrycznej i transformatorów oraz central wentylacyjnych.

W końcowej fazie znajduje się montaż węzła cieplnego, a w dniu 6 października br. dokonano odbioru przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. W pierwszych dniach listopada przewidziane jest włączenie energii elektrycznej z docelowego źródła tj. poprzez stację energetyczną STOEN. Podjęcie ogrzewania budynku, które stanowi tzw. II cel kluczowy powinno nastąpić w wyznaczonym umową terminie tj. nie później niż 4 listopada br.

Zaawansowany jest montaż stalowo - szklanej elewacji o powierzchni ponad 2,5 ha. Z 39 wszystkich wind, jakie będą obsługiwać transport wewnątrz obiektu, zamontowano 30 wind. Rozpoczęty jest również montaż schodów ruchomych zarówno na zewnątrz Stadionu w schodach kaskadowych oraz wewnątrz Stadionu, w rejonie przyszłego centrum konferencyjnego.

Intensywnie prowadzone są roboty wykończeniowe na wszystkich 9 poziomach Stadionu tj. posadzki, tynki i okładziny.

Rozpoczęto wykonywanie murów oporowych, które obramują bryłę Stadionu i zapewniają możliwość wykonania obwodowej komunikacji - drogi pożarowej i ciągów pieszych. Wybrany w przetargu organizowanym przez miasto st. Warszawa wykonawca przebudowy ul. Wybrzeże Szczecińskie przystąpił do przygotowania projektu organizacji ruchu na czas tego remontu i jego uzgodnienia z głównym inżynierem ruchu miasta.

Na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie pracuje ok. 2500 osób.

Postęp prac budowlanych na Stadionie Narodowym w Warszawie można śledzić za pomocą kamery na żywo z niecki Stadionu.

źródło i zdjęcie: www.stadionnarodowy.org.pl

logo footer