BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Dwa miliony na kulturę fizyczną i sport w województwie świętokrzyskim w 2011 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Łączna kwota dotacji przeznaczona na to zadanie to 2 mln zł. Wnioski można składać do 6 stycznia 2011 r.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych (podmiotów określonych w ustawie z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) działających w sferze kultury fizycznej i sportu. Celem konkursu będzie powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w 2011 roku, dotyczących:

- szkolenia kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca w ramach kadry B - zawodników nie ujętych w limitach Polskich Związków Sportowych - 300 tys. zł,

- dofinansowania udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego dotyczy następujących dyscyplin: akrobatyka sportowa, badminton, biegi przełajowe, boks, brydż sportowy, biathlon letni i zimowy, judo, kolarstwo szosowe, koszykówka, lekka atletyka, łucznictwo, piłka nożna, piłka ręczna, podnoszenie ciężarów, jeździectwo, szachy, taekwondo WTF, ITF, tenis, tenis stołowy, narciarstwo, strzelectwo sportowe, pływanie, piłka wodna, piłka siatkowa, triathlon, trójbój siłowy, zapasy, karate kyokushin, żeglarstwo. Doszkalania instruktorów, trenerów i sędziów. Wymiany międzynarodowych grup sportowych. Podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok - 700 tys. zł,

- organizację zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dofinansowania udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - 200 tys. zł,

- upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udziału reprezentantów środowiska wiejskiego w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo. Dofinansowania udziału reprezentantów Ludowych Zespołów Sportowych w ogólnopolskich imprezach - 230 tys. zł,

- upowszechniania sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacji zawodów wojewódzkich oraz udziału reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych - 50 tys. zł,

- organizacji i podsumowania wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego - 5 tys. zł,

- organizacji wojewódzkich zawodów w ratownictwie wodnym oraz udział w zawodach ogólnopolskich - 15 tys. zł,

- organizacji imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo oraz udział reprezentantów w imprezach dużej rangi - 500 tys. zł.

Zadania powinny być zrealizowane i rozliczone do 30 grudnia 2011 roku. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert” osobiście lub drogą pocztową  (decyduje data stempla pocztowego) w:

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, I piętro pok. 146,

- Sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce pokój 25 II piętro

Informacji w sprawie konkursu ofert udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Sportu i Turystyki.

źródło: www.sejmik.kielce.pl
zdjęcie: Grzegorz Kielesiński / www.swietokrzyskie.info

logo footer