BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Podsumowanie realizacji programu "Orlików" w województwie świętokrzyskim

Podczas środowego posiedzenia, Zarząd Województwa przyjął informację na temat stanu realizacji programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w latach 2008-2011.

Od 2008 roku samorząd województwa wraz z samorządami lokalnymi uczestniczy w rządowo-samorządowym programie "Moje Boisko-Orlik 2012", którego koordynatorem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego programu, we wszystkich gminach z terenu województwa, które wyrażą taką wolę, planuje się do 2012 roku wybudowanie obiektów sportowych składających się z boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego o powierzchni ok. 60 m2.

Na uwagę zasługuje fakt, że w latach 2008-2010 wszystkie samorządy, które zgłosiły swój akces do programu, zostały do niego zakwalifikowane, z gwarancją otrzymania wsparcia finansowego z budżetu województwa i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wysokość środków przeznaczonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

  • Rok 2008 - liczba kompleksów 11; wartość dotacji 3.400.000,00
  • Rok 2009 - liczba kompleksów 15; wartość dotacji 4.995.000,00
  • Rok 2010 - liczba kompleksów 13; wartość dotacji 4.159.000,00
  • Rok 2011 - planowana liczba kompleksów - 10; wartość dotacji 3.330.000.00

Od roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza nowy mechanizm finansowania. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. "wskaźnik G" jest niższy od 1 tys. zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie stanowić do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. Wysokość środków z budżetu województwa pozostaje bez zmian.

Uzupełnieniem Programu "Moje Boisko-Orlik 2012" jest Program "Animator". Projekt finansowany jest ze środków państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży. Każdy samorząd, który zrealizował na swoim terenie "Orlika" może otrzymać pomoc finansową w wysokości 50% kosztów zatrudnienia animatorów tj. osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne. Obecnie trwa nabór wniosków do edycji 2011. JST składają wnioski aplikacyjne na podstawie których zostanie wyłonionych 10 samorządów. Ze względu na ograniczenia budżetowe na rok 2011 zaplanowano dofinansowanie jedynie dla 10 kompleksów.

Szacuje się, że w województwie świętokrzyskim do roku 2012 powstanie ok. 60 kompleksów "Orlik". Są samorządy, które na swoim terenie posiadają już po 2 kompleksy np. Starachowice, Kielce, Bieliny. Jednak są też gminy, które ze względu na zaangażowanie w inne programy np. budowy boisk wielofunkcyjnych lub za względu na brak odpowiednich terenów nie wyrażają zainteresowania udziałem w Programie.

źródło: www.sejmik.kielce.pl
zdjęcie: www.playarena.pl

logo footer