BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Debata o sporcie w województwie opolskim

Debata na temat nowo uchwalonej ustawy o sporcie zgromadziła opolskich działaczy, przedstawicieli klubów sportowych, trenerów, samorządowców.

Podczas debaty mecenas Marek Pałus, ekspert sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wyjaśniał, jak niektóre zapisy w nowym prawie należy interpretować i jak je stosować, by nie popaść w konflikt np. z Regionalną Izbą Obrachunkową. Te ostatnie kwestie dotyczyły przede wszystkim samorządów, które coraz częściej decydują się na wsparcie finansowe sportu kwalifikowanego. Uzupełnieniem tej wypowiedzi było wystąpienie Jana Uksika, wiceprezesa RIO w Opolu.

Podczas debaty o sporcie w województwie opolskim
, Lucjusz Bilik, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki UMWO, mówił o formach finansowania kultury fizycznej przez samorząd województwa i wypracowanych w tej materii standardach. W 2006 roku samorząd przeznaczył na dofinansowanie szeroko rozumianej kultury fizycznej 2,7 mln złotych, w najlepszym pod względem finansowym roku 2009, kwota ta wzrosła do niemal 6 mln złotych.

Jedną z najbardziej liczących się form dotowania sportu są stypendia marszałka województwa przyznawane co roku za wyniki uzyskane w sporcie. W roku ubiegłym skorzystało z nich 135 zawodników, a przeznaczono na ten cel - 589,7 tys. złotych. Inne formy dotacji, to m. in. umowy promocyjne, nagrody marszałka dla sportowców, trenerów i działaczy, gratyfikacje dla sekcji sportowych za zdobyte punkty w ramach współzawodnictwa ogólnopolskiego dzieci i młodzieży.

Spośród 71 opolskich gmin stypendia sportowe przyznaje 16 z nich. Gminą, która największe kwoty przeznacza na dotacje dla sportu kwalifikowanego (proporcjonalnie do posiadanego budżetu) są Komprachcice.

źródło i zdjęcie: www.opolskie.pl

logo footer