BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Województwo lubuskie buduje boiska do siatkówki plażowej

Województwo lubuskie, jako pierwsze w kraju, będzie realizować Projekt Budowy Boisk do Plażowej Piłki Siatkowej. Uchwałę w tej sprawie przyjął 26.04.2011 r. Zarząd Województwa Lubuskiego. Gminy czy powiaty mogą liczyć na dotację z budżetu województwa w wysokości 6 tys. złotych.

W Lubuskiem doskonale wiemy już o tym, że nasze zdrowie w 50 proc. zależy od naszego stylu życia. Dlatego w ramach promocji zdrowia ruszamy z projekt budowy boisk do piłki siatkowej plażowej, mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Celem projektu jest stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania plażowej piłki siatkowej w okresie wiosenno-letnim oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Każdy samorząd może złożyć wniosek na dofinansowanie tylko jednego boiska. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Projektu jest współfinansowanie budowy boiska z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającego się o uzyskanie wsparcia. Samorząd województwa przeznaczy w 2011 r. na projekt 150 tys. zł.

Parametry techniczne boisk do siatkówki plażowej

1) Wymiary boiska: prostokąt 16 x 8 m (połowa boiska o wymiarach 8 x 8 m).
2) Minimalne wyposażenie obiektu: słupki oraz tuleje, siatka o długości 8,5 m, linie boczne i dwie linie końcowe.
3) Warstwa piasku: minimum 30 cm głębokości.
4) Wypełnienie boiska - piasek drobnoziarnisty.

Teren do gry musi być przygotowany na zniwelowanym piasku, o możliwie płaskiej i jednorodnej powierzchni, wolnej od kamieni i innych przedmiotów mogących spowodować kontuzje zawodników. Dodatkowo celem utrzymania i zabezpieczenia piasku przed zwierzętami zalecane jest ogrodzenie terenu boiska.

Źródła finansowania projektu budowy boisk do siatkówki plażowej

  • Środki samorządu wojewódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa lubuskiego na realizację budowy boisk do siatkówki plażowej zgodnie z Programem wyniesie 6.000 zł brutto i jest przeznaczona na:

1) kwota 4.000 zł na budowę boiska, tj. pokrycie kosztów zakupu następujących elementów:
- słupki oraz tuleje,
- siatka,
- piasek,
- linie boczne i końcowe,
- tablice promocyjne.

2) kwota 2.000 zł na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem rozgrywek "Lubuskiego Letniego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej" w 2011 r.

  •  Środki własne wnioskodawcy.

Pozostałe koszty gwarantujące rzeczowe zakończenie zadania zabezpiecza wnioskodawca w swoim budżecie. Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz wniosek do pobrania znajdują się na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl/index.php?page=projekt-budowy-boisk-do-plazowej-pilki-siatkowej

źródło i zdjęcie: www.lubuskie.pl

logo footer