BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Bezpieczeństwo na placach zabaw i terenach rekreacyjnych

Śmierć 8-letniej dziewczynki, przygniecionej metalową bramką na wiejskim boisku w Gronowie, zwróciła uwagę opinii publicznej na temat bezpieczeństwa placów zabaw i obiektów rekreacyjnych.

Według opinii ekspertów Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska problem niskiego poziomu bezpieczeństwa miejsc zabaw dzieci dotyczy całego kraju.

Kwestię bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw oraz ich nawierzchni reguluje grupa norm PN-EN 1176 oraz norma PN-EN 1177
, mówi Michał Bak, Kierownik Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska. Nawet jeśli producent sprzętu posiada certyfikat zgodności z normą, konieczne jest prowadzenie regularnych inspekcji w miejscach zabaw dzieci. Częstym problemem jest bowiem wandalizm, a także zużycie sprzętu i jego naprawy, wykonywane we własnym zakresie, dodaje.

Grupa norm PN-EN 1176-7, sprawdzająca bezpieczeństwo na placach zabaw i terenach rekreacyjnych, wskazuje trzy rodzaje kontroli, konieczne do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa. Są to: rutynowa kontrola przez oględziny, prowadzona przez administratora terenu (raz w tygodniu); kontrola funkcjonalna, sprawdzająca zużycie urządzeń (1-3 miesiące); coroczna kontrola podstawowa, prowadzona przez ekspertów niezależnych od właściciela i administratora terenu. W jej trakcie powinno być sprawdzone stopień zużycia urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni, a także bezpieczeństwo urządzeń, które były wcześniej naprawiane.

Na zlecanie badań dotyczących bezpieczeństwa na placach zabaw i terenach rekreacyjnych decydują się głównie inwestorzy i zarządcy nowo powstałych placów zabaw. Stosowanie norm jest bowiem dobrowolne, a świadomość zagrożenia wciąż niezwykle niska. Jak wskazuje jednak przykład Gronowa warto w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo dzieci, które często nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z zabawą w miejscu niebezpiecznym.

W przypadku zabaw plenerowych niezwykle istotne znaczenie ma nawierzchnia, mówi o tym norma PN-EN 1177. Eksperci z Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska przy pomocy specjalnej kuli są w stanie zbadać powierzchnię służącą amortyzacji ewentualnych upadków dzieci bawiących się w danym miejscu. Kula jest precyzyjnym modelem głowy dziecka, tłumaczy Michał Bak. Narzędzie to pozwala na dokładne oszacowanie tzw. krytycznej wysokości upadku, to jest wysokości, z której upadek nie skutkuje powstaniem krytycznych urazów ciała dzieci.

Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu wspomniane urządzenie pozwala na dokładne oszacowanie stopnia, w jakim nawierzchnia tłumi upadek. Pozwala także na precyzyjną ocenę jakości nawierzchni.

Laboratorium bada także urządzenia przeznaczone do zabawy. Tutaj najczęstszą przyczyną niezgodności jest kwestia zakleszczeń całego ciała, głowy oraz palców. Często zdarzają się również miejsca zakleszczenia sznurków od kapturów czy włosów przy urządzeniach, w których występuje ruch wymuszony np. na zjeżdżalniach wyjaśnia Bak.

Od października 2010 do lutego 2011 roku TÜV Rheinland Polska brała udział w akcji społecznej Bezpieczne Place Zabaw, prowadzonej przez telewizyjny kanał dziecięcy Mini Mini. Akcja zorganizowana została w celu zwrócenia uwagi na stan placów zabaw i bezpieczeństwo przebywających na nich dzieci. Na blogu eksperckim można znaleźć wypowiedzi specjalistów TÜV Rheinland Polska, którzy dzielą się swoją wiedzą i radzą rodzicom, jak uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dzieci.

Eksperci TÜV Rheinland Polska swoją rolę w budowaniu świadomości i szerzeniu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obiektów rekreacyjnych realizują także w trakcie seminariów, organizowanych przez Klub Liderów Jakości. Ostatnie, czerwcowe seminarium dotyczyło tematu bezpieczeństwa parków linowych. Popularność tych obiektów sprawia, że w ostatnich latach ich liczba znacznie wzrosła. Tempo powstawania parków powoduje, że kwestia zapewnienia użytkownikom maksymalnego bezpieczeństwa nie dla wszystkich jest sprawą priorytetową.

Zarówno parki linowe, jak i popularne skate parki powinny być oceniane pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom. Pierwsza inspekcja powinna odbyć się jeszcze przed oddaniem parku do użytku, następne zgodnie z wymaganiami normy odbywają się raz do roku. Przeciętny użytkownik, laik szukający w parku rozrywki, podobnie jak dziecko na placu zabaw, nie ma szans samodzielnie ocenić rzeczywistego stanu bezpieczeństwa, tłumaczy Michał Bak. Dokument wydany przez niezależną, sprawdzoną jednostkę badawczą rozwiewa wątpliwości, dając gwarancję spełnienia wszystkich wymagań norm bezpieczeństwa.

źródło: Agencja PR Pan Pikto
zdjęcie: www.placezabaw.com.pl

logo footer