BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Kontrola sposobu utrzymania i stanu technicznego poznańskich stadionów - wyniki

W dniach od 14 lutego do 30 czerwca 2011 roku Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu przeprowadził kontrolę sposobu utrzymania i stanu technicznego użytkowanych stadionów. Kontrolą zostało objętych 9 obiektów, zarządzanych przez 8 zarządców.

Podczas kontroli sposobu utrzymania i stanu technicznego poznańskich stadionów najwięcej czasu zajęła kontrola Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej. Jej zakres, oprócz zagadnień technicznych, obejmował również sprawdzenie sposobu tzw. utrzymania zimowego obiektu. Powierzchnia zadaszenia każdej z jego trybun przekracza 1000 m², zatem stadion ten zaliczany jest do kategorii obiektów wielkopowierzchniowych i powinien być poddawany dwukrotnym w ciągu roku kontrolom stanu technicznego i szczególnym zabiegom zapewniającym bezpieczeństwo jego użytkowników. Ponieważ zarządca Stadionu Miejskiego, dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji całkowicie lekceważył obowiązki w tym zakresie, a tym samym stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników stadionu.

Pozostałe nieprawidłowości w stanie technicznym Stadionu Miejskiego zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 22 marca 2011 roku i przekazane dyrektorowi POSiR. Usunięcie wszystkich nieprawidłowości, zgodnie z "harmonogramem usuwania usterek", zaplanowano na koniec czerwca 2011 roku, ale część z nich usunięto już w kwietniu tego roku.

Kontrola sposobu utrzymania i stanu technicznego poznańskich stadionów - wyniki 8 pozostałych stadionów: 3 stadiony znajdują się w nieodpowiednim stanie technicznym i są to 2 stadiony TS Olimpia (żużlowy i lekkoatletyczny) oraz stadion KS Warta Poznań. Podczas kontroli stwierdzono tam zaawansowaną korozję masztów oświetleniowych i elementów utrzymujących siedziska lub w ogóle brak siedzisk, uszkodzone elektroniczne tablice wyników, ubytki przeszkleń w budynku spikera zawodów, ślady zacieków na ścianach budynków, wystające ponad poziom terenu pokrywy kanalizacyjne oraz wyłączone z użytkowania pomieszczenia sanitarne. W pozostałych 5-u obiektach nie stwierdzono, poza kilkoma usterkami na stadionie AWF Poznań, nieprawidłowości w stanie technicznym.

Ważną kwestią, która była przedmiotem kontroli było także sprawdzenie, czy zarządcy stadionów przeprowadzają okresowe przeglądy ich stanu technicznego, a więc czy posiadają wiedzę na temat bezpieczeństwa podczas ich użytkowania. W przypadku 5-u obiektów stwierdzono nie przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego, co świadczy o braku elementarnej wiedzy zarządców o stanie bezpieczeństwa na tych stadionach. Z obowiązku przeprowadzania, określonych w Prawie budowlanym, przeglądów stanu technicznego nie wywiązywali się zarządcy stadionów: Miejskiego, Warty, AZS, Posnanii i Polonii.

W efekcie przeprowadzonych kontroli sposobu utrzymania i stanu technicznego poznańskich stadionów zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie stanu technicznego 3 stadionów (2 stadionów Olimpii oraz stadionu Warty), jedno postępowanie w sprawie Stadionu Miejskiego przy ulicy Bułgarskiej jest kontynuowane, a w przypadku 5 obiektów, w których nie dokonywano przeglądów stanu technicznego - zobowiązano zarządców do bezzwłocznego ich przeprowadzenia i przedstawienia w Inspektoracie protokółów potwierdzających ten fakt. Po dostarczeniu protokółów z przeglądów stanu technicznego zostaną podjęte decyzje - adekwatne do wniosków w nich zawartych.

źródło: www.pinb.poznan.pl
zdjęcie: www.europoznan2012.pl

logo footer