BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Nowy statut dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży ma mieć swojego zastępcę. Ośrodek będzie ściślej współpracował ze środowiskiem sportowym i kulturalnym miasta, udostępniał bazę sportową zainteresowanym: klubom, związkom sportowym, organizacjom społecznym i kultury fizycznej czy osobom indywidualnym.

Takie zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży przewidują nowe zapisy w statucie ośrodka. Na najbliższej sesji projekt nowego statutu trafi pod obrady radnych Miasta Łomża.

MOSiR potrzebuje menedżera, mówi Prezydent Łomży, Mieczysław Czerniawski. Podkreśla, że ani stadion, ani pływalnia nie są obiektami, które przynoszą dochody do budżetu miasta i trzeba je dofinansowywać. Czy wykorzystane zostały wszystkie możliwości, jakie dają nowoczesne obiekty? Jeszcze nie do końca, podkreśla Prezydent i proponuje powołanie stanowiska z-cy dyrektora MOSiR-u. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie może być tylko zarządcą i pracować od godz. 8.00 do 16.00, musi mieć również dobrego menedżera, który będzie organizatorem wielu imprez, podkreśla Mieczysław Czerniawski. Zastępca przejmie także pieczę nad funkcjonowaniem i bieżącą pracą Ośrodka w przypadku nieobecności dyrektora.

W nowym statucie Prezydent Miasta zaproponował również poszerzenie zadań Ośrodka, m.in. o "udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym". Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ma współpracować z organizacjami kultury fizycznej i sportu przy realizacji wszelkich usług i zadań z zakresu sportu i masowej kultury fizycznej. Ośrodek ma prowadzić też działalność wspomagającą osiąganie głównych celów statutowych w zakresie świadczenia usług hotelarskich, najmu lokali użytkowych i wypożyczania sprzętu oraz obiektów sportowych.

Zgodnie z nowym statutem, środki finansowe pozyskane z działalności gospodarczej MOSiR będzie odprowadzał do budżetu miasta (wcześniej miał przeznaczać je "wyłącznie na realizację celów statutowych").

źródło i zdjęcie: www.lomza.pl

logo footer