BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez masowych

W styczniu 2012 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące imprez masowych. Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem.

Do najważniejszych zmian w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych należą m.in. możliwość przerwania imprezy masowej przez wojewodę, gdy jej dalszy przebieg zagraża zdrowiu lub życiu uczestników, rozszerzenie zakresu obowiązywania zakazu stadionowego również na mecze wyjazdowe oraz zaostrzenie sankcji karnych dla osób zagrażających bezpieczeństwu imprezy masowej

Od 13 stycznia 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy, posiadający specjalne zezwolenia będą również mogli podczas imprez masowych sprzedawać i podawać napoje o niskiej zawartości alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedaż i podawanie niskoprocentowych napojów alkoholowych na imprezach masowych będą się mogły odbywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.).

Nowelizacja zmieniła łącznie 10 ustaw, w tym 5 kodeksów m.in.: ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, Kodeks wykroczeń, ustawę o Policji, Kodeks karny, ustawę o broni i amunicji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Od 1 stycznia 2012 roku w życie weszły przepisy, zmieniające sposób orzekania obowiązku osobistego stawiennictwa w razie orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Zgodnie z nowym brzmieniem, sąd może orzec obowiązek stawiennictwa w czasie trwania imprezy w jednostce policji lub w miejscu wskazanym przez właściwego komendanta policji. Sąd określa rodzaje imprez masowych, których dotyczy obowiązek stawiennictwa, w tym rodzaje meczów oraz nazwy klubów. Obowiązek stawiennictwa orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Głównym celem nowelizacji przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych jest umożliwienie skutecznej walki ze zjawiskiem chuligaństwa stadionowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012, którego Polska jest współorganizatorem.

źródło: MSW, www.2012.org.pl
zdjęcie: EURO Poznań 2012

logo footer