BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Konkurs "Na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku" został rozstrzygnięty

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Konkursu "Na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku" z udziałem prezydentów i burmistrzów nagrodzonych miast i gmin odbędzie się, na XX Międzynarodowych Targach ŚWIATŁO 2012, w dniu 12 marca 2012 roku.

Wręczenie nagród odbędzie się o godz. 14.00 w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14, sala C1A, na pierwszym piętrze.

Wyniki Konkursu:

Komisja Konkursowa po szczegółowej analizie wyników wizytacji w miastach i gminach oraz analizie przesłanej przez uczestników dokumentacji przyznała:

Nagrodę główną i tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2011 ROKU:
- w kategorii gmin i miast poniżej 70 tys. mieszkańców

Urzędowi Gminy Miejskiej w Bolesławcu
za oświetlenie i iluminację związaną z rewitalizacją płyty głównej Rynku oraz plant miejskich. Komisja podkreśliła szczególny charakter tych inwestycji i ich pozytywny wpływ na atrakcyjność wizerunku Miasta.

-  w kategorii gmin i miast powyżej 70 tys. mieszkańców

Urzędowi Miasta Wrocławia
za zrealizowane inwestycje oświetleniowe w zakresie oświetlenia drogowego, iluminacji oraz oświetlenia świątecznego. Komisja podkreśliła bardzo wysoki poziom techniczny oraz walory użytkowo-plastyczne wszystkich zgłoszonych inwestycji oraz ich bardzo duży zakres.   Komisja przyznała nagrodę indywidualną- Inwestycja Oświetleniowa Roku 2011 Zarządowi Terenów Publicznych Warszawa- Śródmieście za modernizację oświetlenia oraz budowę Parku Multimedialnego z fontannami wodnymi.

Komisja podkreśliła unikalny charakter tej inwestycji ze względów oświetleniowych, technicznych i architektoniczno-urbanistycznych.

Komisja przyznała Nagrodę Specjalną Urzędowi Gminy Miasta Szczecina za iluminację fontanny na skwerze imienia Janiny Szczerskiej.

Komisja pokreśliła szczególny charakter plastyczny oświetlenia fontanny oraz jej otoczenia.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała także nagrody w poszczególnych kategoriach konkursowych.

Wśród miast i gmin poniżej 70 tys. mieszkańców:

- w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic":
I Nagrodę otrzymał:
Urząd Miasta Legionowa za przebudowę ulicy Jana III Sobieskiego.
II Nagrodę otrzymał:
Urząd Miejski w Karlinie za remont oraz przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną. Komisja szczególnie podkreśla iż w inwestycji odtworzono sylwetki latarń z  początku wieku, nawiązano do pierwotnej ich formy.

- w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu":
I Nagrodę otrzymał:
Urząd Gminy Ornontowice za oświetlenie zrewitalizowanej części zabytkowego Parku Gminnego.

- w kategorii "Oświetlenie obiektów sportowych":
I Nagrodę otrzymał:
Urząd Miasta Legionowa za oświetlenie Hali Widowiskowo Sportowej oraz boiska treningowego ze sztucznej trawy na Stadionie Miejskim.

II Nagrodę otrzymał:
Urząd Gminy Trzebnica za Trzebnicki Park Wodny "Zdrój".  

Wśród miast i gmin powyżej 70 tys. mieszkańców:  

 - w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic":  
I Nagrodę otrzymał:
Urząd Miasta Warszawa - Dzielnica Mokotów za oświetlenie ulicy Racławickiej na odc. Al..Niepodległości do ulicy Wołoskiej w Warszawie w ramach zadania p.n. "Budowa- przebudowa - wymiana oświetlenia ulic gminnych,  przebudowę oświetlenia ulicy Zdrojowej w Warszawie; przebudowę oświetlenia ulicy Inspektowej,  przebudowę oświetlenia ulicy Wielickiej, przebudowę oświetlenia ulicy Cieszyńskiej; przebudowę oświetlenia ulicy Bobrowieckiej; przebudowę oświetlenia ulicy Podchorążych na odc. ulicy Nowosieleckiej do ulicy Czerniakowskiej.

II Nagrodę otrzymały ex aequo:
Urząd Miasta Rzeszowa za oświetlenie połączenia ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką w Rzeszowie w ramach zadania "Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 w ciągu ulicy Podkarpackiej w Rzeszowie- etap 1 oraz  oświetlenie ulicy Grabskiego.
i
Zarząd Terenów Publicznych Warszawa- Śródmieście za modernizację i budowę oświetlenia ulic: Calinescu (odc. ulicy Chopina- ulicy Piękna), Poznańska (odc. Al. Jerozolimskie- ulica Piękna), Emilii Plater (odc. Al. Jerozolimskie- ulica Koszykowa)

- w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu":
I Nagrodę otrzymał:
Miejski Zarząd Dróg w Kielcach za oświetlenie i iluminację przeprowadzoną w ramach rewitalizacji śródmieścia Kielc - przebudowa  i rozbudowa  płyty Rynku i okolicznych ulic (odc. od ulicy Sienkiewicza do Rynku).

II Nagrodę otrzymały ex aequo:
Urząd Miasta Rzeszowa za oświetlenie zrealizowane w ramach rewitalizacji Parku Jedności Polonii z Macierzą (część II i II) oraz za oświetlenie fontanny wodnej i iluminację Placu Farnego w Rzeszowie.
i
Urząd Miasta Warszawa- Dzielnica Mokotów za budowę oświetlenia gazowego skweru Starszych Panów.

III Nagrodę otrzymał:
Urząd Miasta Inowrocław za barwną iluminację Tężni Solankowej w Inowrocławiu.

- w kategorii "Oświetlenie świąteczne i okolicznościowe":
II Nagrodę otrzymała:
Gmina Miasto Rzeszów za oświetlenie świąteczne ulic Rzeszowa.  

- w kategorii "Oświetlenie okazjonalne":
I Nagrodę otrzymał:
Urząd Miasta Olsztyna za oświetlenie i iluminację II Warmińskiego Jarmarku Świątecznego. Komisja podkreśla szczególny charakter inwestycji tworzący niepowtarzalny klimat, scenerię oraz atmosferę tego wydarzenia.

Wśród osiedli mieszkaniowych:

- w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu":
I Nagrodę otrzymała:
Wspólnota Mieszkaniowa "Babka Tower" za oświetlenie i iluminację budynku mieszkalno-komercyjnego i przyjętych w nim rozwiązań technicznych.

Ideą Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle jest pokazanie i nagrodzenie wysiłku, jaki władze samorządowe i spółdzielcze wkładają w rozwój społeczności lokalnych modernizując bądź budując nowe oświetlenie na terenie swego miasta, gminy lub osiedla. Konkurs promuje rozwiązania energooszczędne, rozwiązania, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, uczestników ruchu drogowego oraz wpływają na wizerunek miasta, tworzą przestrzenie integrujące mieszkańców, służą rozwojowi przedsiębiorczości, handlu oraz działalności kulturalnej.

Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle Roku to również promocja ludzi i instytucji poprzez ukazanie podejmowanych inicjatyw na rzecz poprawy wizerunku miast, gminy czy osiedla.

Główną nagrodą w Konkursie jest uzyskanie tytułu "Najlepiej Oświetlonej Gminy/Miasta/Osiedla 2011 Roku". Przyznawane są również I, II i III nagrody oraz wyróżnienia.

Organizatorzy Konkursu:
- Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
- Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
- Dwutygodnik „Gazeta Samorządu i Administracji”
- Agencja SOMA organizator Targów ŚWIATŁO 2012

Współpraca:
Miesięcznik Administrator
Magazyn Autostrady
Gazeta Sołecka  

Konkurs objęty był patronatem Ministerstwa Infrastruktury

Patronat branżowy: Związek Miast Polskich

źródło: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
zdjęcie: www.szczecin.eu

logo footer