BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

W Radomiu powstanie hala sportowo-widowiskowa

Prezydent Radomia ogłosił wyniki organizowanego przez Urząd Miejski konkursu architektonicznego na projekt hali widowiskowo-sportowej. Na konkurs wpłynęło aż 27 koncepcji.

Maksymalny koszt realizacji inwestycji i zagospodarowania terenu nie może przekroczyć kwoty 80.000.000 zł brutto. Kwota ta nie obejmuje kosztu przebudowy stadionu piłkarskiego.

Mamy już zapewnienie minister Joanny Muchy dofinansowania budowy hali ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 procent jej kosztów, dzięki wpisaniu budowy radomskiej hali do wieloletniego programu inwestycyjnego w ministerstwie. Budowę hali przy ulicy Struga ma też kwotą 10 mln zł wesprzeć budżet województwa mazowieckiego, informuje Prezydent Andrzej Kosztowniak.

I nagroda w konkursie na projekt hali sportowo-widowiskowej i zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej została przyznana koncepcji, której autorem jest APA Czech - Duliński - Wróbel Agencja Projektowa Architektura z Krakowa.

Koncepcja ta zdobyła uznanie ze względu na lapidarność formy w tej szczególnej lokalizacji, ekonomię konstrukcji, czytelność układu funkcjonalnego, wzajemną relację przestrzenną i funkcjonalną pomiędzy halą i stadionem.

Sąd konkursowy przyznał także dwie równorzędne drugie nagrody - dla pracy biura Atelier Loegler z Krakowa za walory plastyczne, oryginalność form i prostotę wypowiedzi, przejrzystość funkcjonalną oraz sprzyjanie wrośnięciu w strukturę miasta, a także dla pracy biura Pracownia Projektowa Janusz Pachowski z Izabelina za wyjątkowo poprawny układ funkcjonalny, właściwe powiązanie funkcjonalne i przestrzenne stadionu i hali. Przyznane zostały także dwa równorzędne wyróżnienia honorowe za pracę Dedeco sp. z o.o. ze Szczecina za oryginalność formy elewacji oraz pracy biura Konior Studio Warszawa za rozwiązanie funkcjonalne i ukształtowanie placu wewnętrznego.

Hala sportowo-widowiskowa i stadion w Radomiu zlokalizowane będą przy ul. Struga. Inwestycja planowana jest jako nowoczesny, bezpieczny, komfortowy i zapewniający widzom wysoki standard widowiskowości wielofunkcyjny obiekt odpowiadający międzynarodowym standardom. Jej parametry funkcjonalno-przestrzenne i spełnienie wymogów międzynarodowych federacji sportowych powinny umożliwić przeprowadzenie rozgrywek w różnych dyscyplinach sportów halowych, tj.: piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna a także stwarzać możliwość wykorzystania projektowanej hali jako miejsce do organizacji widowisk kulturalnych, konferencji, wystaw, koncertów, itp. Zastosowane rozwiązania i wyposażenie powinny zagwarantować uzyskanie właściwych certyfikatów tych organizacji umożliwiających przeprowadzanie międzynarodowych i krajowych imprez sportowych najwyższej rangi (w zakresie możliwym dla obiektów o takiej pojemności) rozgrywanych w dyscyplinach podstawowych.

Na widowni ma być 5000 miejsc siedzących - z czego min. 3500 to stałe miejsca siedzące, w tym stanowiska dziennikarskie, i miejsca dla tzw. VIP-ów, a około 1500 to miejsca siedzące, mogące być zaprojektowane - w zależności od rodzaju imprezy: na trybunach przenośnych i / lub rozsuwanych wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dodatkowo w skład pracy konkursowej wchodzi koncepcja studialna stadionu piłkarskiego na ok. 15 tys. zadaszonych miejsc siedzących, spełniającego krajowe i międzynarodowe wymogi licencyjne (Ekstraklasa S.A., PZPN, UEFA III kategorii), zakładająca możliwość etapowania budowy stadionu, oraz możliwością ewentualnego połączenia w przyszłości stadionu łącznikiem z projektowaną halą.

Rozstrzygnięcie konkursu stanowi podstawę do zaproszenia uczestnika konkursu, którego praca została nagrodzona I nagrodą, do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej hali sportowo-widowiskowej. Obiekt powinien zapewnić pełną dostępność wszystkich funkcji dla osób niepełnosprawnych zarówno dla widzów i użytkowników, jak i dla uczestniczących w zawodach sportowych (w tym możliwość organizacji zawodów dla niepełnosprawnych) oraz imprezach.

źródło i zdjęcie: www.radom.pl

logo footer