BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Program rządowy "Radosna Szkoła" ma trzy lata

Program rządowy "Radosna Szkoła" ma już trzy lata. Ponad milion uczniów szkół podstawowych w całej Polsce korzysta z nowych miejsc do zabawy, a ćwierć miliona dzieci w szkołach bawi się na placach zabaw powstałych w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła".

Dzięki programowi dzieci uczące się w szkołach podstawowych mają do dyspozycji przyjazne, kolorowe miejsca do zabawy oraz bezpieczne, nowoczesne place zabaw. Zarówno kwota, jak i liczba uczniów korzystających z efektów programu w nowym roku szkolnym jeszcze wzrośnie. Warto również podkreślić, że jego realizacja trwa do 2014 roku.

W ramach programu "Radosna szkoła" organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe na:

- pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Takie pomoce mogą stanowić duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami).

W ramach programu można również wyposażać miejsca, gdzie dziecko może odpocząć albo indywidualnie rozwijać swoje zainteresowania. Służyć temu może obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (dzięki materacom, pufom itp.).

- urządzenie szkolnego placu zabaw, przygotowanego do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Plac powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe rozmieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.

W zakładce "Mapa Radosnych Szkół - miejsca zabaw" oraz "Mapa Radosnych Szkół - place zabaw" na stronie www.men.gov.pl można sprawdzić, czy dana placówka skorzystała z dofinansowania w ramach programu "Radosna szkoła" na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz budowę lub modernizację szkolnego placu zabaw.

Warto przypomnieć, że 10 października 2012 r. mija termin składania wniosków dyrektorów szkół do organów prowadzących szkoły o wsparcie finansowe na rok 2013 w zakresie miejsc zabaw w szkole oraz szkolnych placów zabaw. Natomiast do 2 listopada 2012 r organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski do wojewodów.

Program "Radosna Szkoła" jest jednym z największych w historii polskiej oświaty programem modernizacyjnym (jednocześnie inwestycyjnym, remontowym i wyposażeniowym), wprowadzającym jakościowe zmiany w szkołach, a także jednym z najszybszych i najskuteczniejszych narzędzi wyrównywania stanu zasobów szkół wiejskich i miejskich.

źródło: www.men.gov.pl
zdjęcie: www.radosnaszkola.pl

logo footer