BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Dwa nowe orliki w Płocku

Jeszcze w październiku rozpocznie się procedura odbioru dwóch nowych Orlików. Zespoły wielofunkcyjnych boisk buduje Wydział Inwestycji i Remontów UMP na Radziwiu i Podolszycach Północ.

Pierwszy nowy Orlik w Płocku powstaje przy ulicy Walecznych 20 (Szkoła Podstawowa Nr 23). Jest finansowany z dochodów własnych Gminy Miasta Płock w kwocie 890.017,05 zł, dotacją celową 100.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-Orlik 2012" oraz dotacją ze środków budżetu państwa udzielonej przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w kwocie 333.000,00 zł.

Drugi Orlik w Płocku budowany przy ulicy Cichej 12a (przy Szkole Podstawowej nr 5) jest finansowany z dochodów własnych Gminy Miasta Płock kwotą 645.391,98 zł, dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-Orlik 2012" kwotą 100.000,00 zł oraz dotacją ze środków budżetu państwa udzielonej przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w kwocie 333.000,00 zł.

Orlik przy ul. Walecznych to zespół boisk sportowych w skład którego wchodzą: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej powiększone o boisko do piłki ręcznej (koszykówka/siatkówka/piłka ręczna) - powierzchnia całkowita 1500 m2, boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej - powierzchnia 1860 m2 , budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, drenaż, oświetlenie terenu, instalacja sanitarna, przyłącze wodno-kanalizacyjne, odwodnienie, ogrodzenie boisk, ogrodzenie terenu, komunikacja wewnętrzna z nawierzchnią z kostki betonowej.

Wykonawcą obiektu na Radziwiu jest firma GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z Warszawy. Umowę podpisano 13 lipca 2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 27 lipca, a 15 października powinien rozpocząć się zgodnie z umową formalny odbiór obiektu.

Przy ulicy Cichej powstał zespół boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, a w tym: boisko piłkarskie o wymiarach zewnętrznych 30 m x 62 m (pole gry 26 m x 56 m) ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m, nawierzchnia boiska pokryta jest trawą syntetyczną o wysokości min. 60 mm, o powierzchni 1860 m2, boisko wielofunkcyjne, z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i siatkówkę o wymiarach zewnętrznych 19,1 m x 32,1 m (pole gry 15,1 m x 28,1 m) ogrodzonego po obwodzie ogrodzeniem, nawierzchnia boiska - poliuretanowa, o powierzchni całkowitej 613,11 m2, ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, utwardzenie terenu kostką brukową, fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego oraz budynek sanitarno-szatniowy, przebudowano instalację wodociągową oraz rozbudowano instalację kanalizacji sanitarnej dla potrzeb zaplecza socjalnego przy wielofunkcyjnym boisku sportowym. Została także przeprowadzona wycinka drzew i nowe nasadzenia zastępcze oraz wykonano trawniki.

Udostępnienie dwóch nowych Orlików dla mieszkańców Płocka nastąpi na przełomie października i listopada, po zakończeniu formalności związanych z odbiorem inwestorskim i przeciwpożarowym.

źródło i zdjęcie: www.plock.eu

logo footer