BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Stary Sącz będzie miał Park Wodny

W Starym Sączu powstanie Zespół Rekreacyjno-Parkowy i Park Wodny "Stawy". Inwestycja za ponad 2 mln złotych ma być gotowa latem 2013 r.

We wtorek 4 grudnia 2012 roku burmistrz Jacek Lelek podpisał z Maciejem Karwackim pełnomocnikiem SKANSKA S.A. umowę o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Budowa Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu. Do przetargu nieograniczonego zgłosiło się 9 wykonawców.

W spotkaniu w gabinecie Burmistrza Starego Sącza brali też udział: skarbnik Stanisława Hodorowicz (kontrasygnująca umowę), kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji Bonifacy Wolak, inwestor zastępczy Janusz Obtułowicz "EKO INWEST STYL" z Nowego Sącza oraz kierownik budowy Artur Jurkowski.

Oferta SKANSKA S.A. w cenie 2.687.488,75 zł była najniższa spośród propozycji 9 wykonawców biorących udział w tym przetargu.

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu).

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

 • budynek zaplecza socjalno-sanitarnego,
 • budynek magazynowy na sprzęt pływający,
 • wieżę ratownika usytuowaną na plaży,
 • pomost kąpieliska z wieżą dla ratowników,
 • przystań z pomostem do cumowania sprzętu pływającego,
 • pochylnie do wodowania sprzętu pływackiego,
 • kąpielisko z plażą,
 • elementy małej architektury wraz z placem zabaw dla dzieci i boiskiem plażowym,
 • układ drogowy wewnętrzny terenu parku wodnego,
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych - 40 szt. (w tym 4 dla niepełnosprawnych),
 • ogrodzenie terenu wraz z bramami,
 • prace hydrotechniczne obejmujące lokalne pogłębienie dna stawu w miejscu kąpieliska z zabezpieczeniem przed abrazją powodowaną falowaniem wody,
 • przebudowę żelbetowego wpustu i studni przelewowej,
 • infrastrukturę techniczną wewnętrzną,
 • przyłącz energetyczny.

W miejsce istniejącego mnicha (budowli hydrotechnicznej służącej do piętrzenia i regulowania przepływu wody w stawach) przewidziano wykonanie podwodnego betonowego wlotu zabezpieczonego stalową kratą, rurociągu z betonowych rur wirowanych z prostokątną żelbetową studzienką mieszczącą urządzenia do regulacji poziomu wody oraz betonowego wylotu umieszczonego w stawie, do którego odprowadzał wody istniejący mnich drewniany.

Wszystkie prace przy budowie Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu mają zostać zakończone do 30 czerwca 2013 roku.

źródło i zdjęcie: www.stary.sacz.pl

logo footer