BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

Trwają przygotowania do opracowania Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego, tym razem na lata 2013-2015, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, będących w dyspozycji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tworzenie Programu odbywa się w oparciu o rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

Podstawowym kryterium tworzenia Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego na lata 2013-2015 będzie limit środków przyznany przez Ministra Sportu i Turystyki dla Województwa Lubuskiego.

Realizowane inwestycje

Do Programu zgłaszać można inwestycje polegające na budowie, modernizacji, remontach m.in.:

- pełnowymiarowych sal gimnastycznych o wymiarach nie mniejszych niż 12,0 x 24,0 m. i mniejszych niż 19,0 x 36,0 m.,

- krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 - 1,8 m.,

- hal sportowych nie mniejszych niż 19,0 x 36,0 m.,

- terenowych urządzeń sportowych, tj. boisk, kortów tenisowych, bieżni, skoczni, rzutni, trybun itp.

Wysokość dofinansowania

Kwota środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji nie może przekroczyć 33% wartości kosztorysowej inwestycji z wyjątkiem:

- inwestycji realizowanych przez gminy, które nie posiadają pełnowymiarowej sali gimnastycznej, gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji. (Pełnowymiarową salę gimnastyczną stanowi obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach minimum 24 x 12 m, ale mniejszych niż 19 x 36 m i wysokości w najniższym punkcie nie mniejszej niż 6,0 m.).

- inwestycji realizowanych w gminach, o których mowa w art. 20 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), gdzie dopuszcza się dofinansowanie do 70% wartości kosztorysowej inwestycji.

- inwestycji odtworzeniowych podejmowanych w miejscowościach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84 poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) - do 95% wartości kosztorysowej inwestycji.

Więcej o Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego znajduje się TUTAJ

źródło i zdjęcie: www.lubuskie.pl

logo footer