BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Toruń: animatorzy na boiskach "Orlik" z dofinansowaniem

Ponad 200 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskał Toruń na wynagrodzenia dla animatorów pracujących na boiskach typu "Orlik".

W ramach realizacji programu "Sport Wszystkich Dzieci" Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznacza środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia animatorów, czyli osób inicjujących, organizujących oraz prowadzących systematyczne zajęcia i imprezy sportowe na obiektach powstałych w ramach programu inwestycyjnego "Moje Boisko-ORLIK 2012". Pieniądze pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dofinansowanie wynagrodzeń animatorów stanowi 50% kosztów zatrudnienia i jest przyznawane na okres 9 miesięcy: od marca do listopada. Wynosi 9 tysięcy złotych łącznie na animatora, czyli tysiąc złotych miesięcznie. Drugą część, w tej samej wysokości, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego. Wydział Sportu i Turystyki oraz Wydział Edukacji, które nadzorują realizację programu "Moje Boisko-ORLIK 2012", złożyły wnioski o dofinansowanie kosztów zatrudnienia animatorów zatrudnionych na 24 obiektach wybudowanych w Toruniu w latach 2008-2012. Toruniowi przyznano na ten cel 216 tys. zł. W ramach programu miesięczny wymiar godzin dla każdego animatora wynosi 160 godzin. Połowa jest dofinansowana przez ministerstwo.

Do zadań animatora należy m.in. inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych czy rodzin, a także współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej, współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Animator organizuje i współorganizuje imprezy sportowe oraz inne wydarzenia promujące zdrowy styl życia.

Nadzór nad realizowanym projektem prowadzą jednostki samorządu terytorialnego, które weryfikują uprawnienia oraz kwalifikacje animatorów oraz ustalają podstawowy zakres ich obowiązków, zgodnie z wytycznymi MSiT.

Z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki nadzór nad realizowanym projektem sprawuje Departament Rozwoju i Promocji Sportu. Natomiast Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego oraz wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe są uprawnione do dokonywania bieżącej kontroli pracy animatorów oraz do okresowej oceny realizacji realizowanych przez nich zadań.

źródło i zdjęcie: www.torun.pl

logo footer