BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Program "Lubuskie gra w piłkę"

Już 13 maja 2013 roku Radni Województwa Lubuskiego wytypują gminy, w których realizowany będzie program "Lubuskie gra w piłkę".

30 kwietnia 2013 roku Zarząd Województwa zapoznał się i skierował pod obrady Radnych Województwa Lubuskiego uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Pełnowymiarowych Boisk do Piłki Nożnej "Lubuskie gra w piłkę na rok 2013".

W związku z zakończeniem realizacji rządowego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz dalszym zapotrzebowaniem na rozwój infrastruktury sportowej, Województwo Lubuskie przygotowało program budowy lub modernizacji pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej "Lubuskie gra w piłkę".

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w województwie lubuskim poprzez budowę nowych lub remont/modernizację istniejących ogólnodostępnych, nieodpłatnych, pełnowymiarowych trawiastych boisk do piłki nożnej, w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, co przyczyni się do rozwoju piłkarskiej bazy sportowej województwa oraz zapewni mieszkańcom regionu dostęp do tej formy aktywności fizycznej.

Program "Lubuskie gra w piłkę" skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubuskiego (gminy i powiaty). Każda jednostka samorządu terytorialnego mogła złożyć wniosek w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie tylko jednego boiska. Podstawowym warunkiem przystąpienia do Programu było współfinansowanie realizacji boiska z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ubiegającej się o uzyskanie wsparcia w formie pomocy finansowej.

Środki finansowe na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 845.428,00 zł zostały zabezpieczone w budżecie województwa na rok 2013. O przyznaniu dofinansowania zdecydują Radni Województwa Lubuskiego na najbliższej sesji sejmiku, która odbędzie się 13 maja br. Po przyjęciu uchwały przez Sejmik Województwa Lubuskiego zostaną zawarte stosowne umowy pomiędzy Województwem Lubuskim a poszczególnymi jednostkami terytorialnymi.

źródło i zdjęcie: www.lubuskie.pl

logo footer