BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Raport: Powiązanie finansowania sportu dzieci i młodzieży z reklamą i promocją piwa

Niektórzy posłowie domagają się wykluczenia producentów piwa z finansowania Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Tymczasem resort sportu pracuje nad lepszym jego funkcjonowaniem w dotychczasowym kształcie.

Obowiązująca ustawa o sporcie przewiduje szeroki zakres finansowania sportu dzieci i młodzieży ze środków publicznych, począwszy od organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli aż do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na tym tle niewłaściwą rzeczą wydaje się dalsze utrzymywanie anachronizmu w postaci Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, powiązanego w myśl art. 133 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z reklamą i promocją alkoholu, uważa poseł Marek Polak (PiS).

Przypomina jednocześnie, że sport szkolny, mimo znacznie trudniejszych warunków finansowych, aż do 2002 r. utrzymywał się bez tego instrumentu.

Ponadto w teorii sportu podnosi się, że kultura fizyczna młodych ludzi jest narzędziem pozwalającym na kształtowanie silnej woli i odporności na uzależnienia, w tym alkoholowe, zaś epatowanie reklamami i promocja napojów alkoholowych ogranicza zdrowotne i wychowawcze walory sportu, przyczyniając się do demoralizacji, co jest sprzeczne z powinnościami władz publicznych wobec osób nieletnich, twierdzi poseł Marek Polak.

Powiązanie finansowania sportu dzieci i młodzieży z reklamą i promocją piwa w postaci funduszu za szkodliwe i niezrozumiałe uważa także poseł Kazimierz Moskal (PiS).

Pełna informacja dostępna pod linkiem: www.portalsamorzadowy.pl

źródło: www.portalsamorzadowy.pl
zdjęcie: LEGI

logo footer