BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Umowa na budowę stadionu w Elblągu rozwiązana

Urząd Marszałkowski w Olsztynie poinformował o rozwiązaniu umowy na realizację projektu "Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu", który obejmował budowę nowego stadionu piłkarskiego przy ul. Agrykola.

Umowa na budowę stadionu rozwiązana - treść komunikatu:

W odpowiedzi na informacje prasowe, które ukazały się po konferencji Pana Prezydenta Jerzego Wilka w sprawie realizacji projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno-sportowego w Elblągu", Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 informuje, że projekt otrzymał wsparcie w wysokości 17 507 904 zł w wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania w czerwcu 2012 roku.

27 sierpnia 2013 roku beneficjent, czyli miasto Elbląg, pismem Prezydenta Jerzego Wilka przedłożył Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego będącemu Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazur na lata 2007-2013, wniosek o rozwiązanie umowy, która w dniu 29 sierpnia 2013 została rozwiązana na zasadzie porozumienia stron.

W związku z rozwiązaniem umowy i powstaniem oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie około 16 838 000 zł , IZ RPO WiM przewiduje we wrześniu ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na podobnych zasadach jak w poprzednim konkursie. W otwartym konkursie będą mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane jednostki samorządowe z województwa warmińsko-mazurskiego.


Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

źródło i zdjęcie: www.portel.pl

logo footer