BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Ministrowie ds. Sportu UE wspierają prozdrowotną aktywność fizyczną

Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki uczestniczył w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Głównymi tematami spotkania była prozdrowotna aktywność fizyczna oraz wpływ sportu na gospodarkę.

Ministrowie UE przyjęli, po raz pierwszy w historii, zalecenie Rady w obszarze sportu: "Zalecenie w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej". Dokument ma na celu zachęcenie państw członkowskich do zwiększenia wysiłków w dziedzinie propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Unijne wsparcie i koordynacja przyczynią się do efektywniejszej promocji aktywności fizycznej w różnych sektorach i do kształtowania polityki państwa, która prowadzić będzie do skuteczniejszych działań.

Dokument zaleca:

  • opracowanie strategii w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej w ramach współpracy międzysektorowej, uwzględniając takie obszary jak sport, zdrowie, edukacja, środowisko i transport;
  • monitorowanie poziomu aktywności fizycznej oraz politykę propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej;
  • powołanie krajowych punktów kontaktowych ds. prozdrowotnej aktywności fizycznej.

Kolejnym dokumentem przyjętym przez unijnych ministrów są "Konkluzje Rady w sprawie wpływu sportu na gospodarkę UE, a zwłaszcza na walkę z bezrobociem młodzieży i na zwiększanie włączenia społecznego". Bezrobocie wśród młodzieży stanowi poważne wyzwanie dla UE i jej państw członkowskich. Poprzez zaangażowanie w sport, młodzi ludzie mogą nabyć konkretne umiejętności i kompetencje, jak np.: kompetencje społeczne i obywatelskie, zdolności interpersonalne, komunikacja, praca zespołowa, dyscyplina, kreatywność i przedsiębiorczość. Sektor sportu, w tym wolontariat sportowy, odpowiada za wymierne i znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne w gospodarkach krajowych.

Głównymi założeniami dokumentu są:

  • podkreślenie roli i uznawanie kwalifikacji uzyskanych na drodze zarówno edukacji formalnej, pozaformalnej (kursy, szkolenia) jak i nieformalnej (np.: nauka poprzez pracę, wolontariat);
  • wskazanie, iż poprzez zaangażowanie w sport, młodzi ludzie mogą nabyć konkretne umiejętności i kompetencje przydatne w pracy

Ponadto, ministrowie przeprowadzili debatę na temat dobrego zarządzania w sporcie. Dyskusja skupiła się na wartościach, które niesie sport. Ważnym głosem w debacie było wystąpienie Ministra Karpińskiego: Społeczeństwo oczekuje, aby sport był czysty, uczciwy, promował tolerancję i rządził się transparentnymi zasadami. Rolą zarówno ruchu sportowego, jak i Państwa jest zapewnienie jego wiarygodności przede wszystkim poprzez stosowanie i promowanie wysokich standardów w zarządzaniu.

źródło i zdjęcie: www.msport.gov.pl

logo footer