BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Promocja tras rowerowych w Polsce Wschodniej. Jest umowa.

Województwo Świętokrzyskie podpisało umowę na realizację projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja". Przedsięwzięcie ma na celu wykreowanie marki ponadregionalnego szlaku rowerowego, którego budowa zakończy się pod koniec przyszłego roku.


Budowa tras rowerowych biegnących przez 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie to jeden z kluczowych projektów Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Inwestycji będą towarzyszyły szeroko zakrojone działania promocyjne, realizowane w ramach projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja". Celem przedsięwzięcia jest wykreowanie i promocja markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, szczególnie turystyką rowerową.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 30 grudnia 2013 r. Z ramienia beneficjenta (Województwa Świętokrzyskiego) podpisali ją Adam Jarubas, marszałek województwa oraz Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zaś w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucji Pośredniczącej PO RPW) Dariusz Szewczyk, Zastępca Prezesa PARP.

W ramach projektu przewidziana została ogólnopolska kampania promocyjna, m.in. w telewizji, radiu, prasie i Internecie. W planach jest także wprowadzenie spójnego oznakowania turystycznego, postawienie tablic witających, uruchomienie sieci kwater przystosowanych dla rowerzystów. Ponadto, istotnym działaniem będzie wdrożenie systemu certyfikacyjno-lojalnościowego, dotyczącego m.in. szlaków turystycznych, kwater, pamiątek, rozwiązań proekologicznych.

Całkowita wartość przedsięwzięcia "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" to niemal 25 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi ponad 21 mln zł. Działania w projekcie, w imieniu i na rzecz pozostałych województw Polski Wschodniej, będzie realizowało Województwo Świętokrzyskie.

źródło i zdjęcie: www.polskawschodnia.gov.pl

logo footer