BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Stadion w Zabrzu: Wkrótce nowe przetargi

Polimex-Mostostal przekazał komunalnej spółce Stadion w Zabrzu plac budowy modernizowanego stadionu im. Ernesta Pohla, z którego korzystają piłkarze miejscowego Górnika. Wkrótce mają zostać ogłoszone przetargi, które pozwolą na wznowienie inwestycji wstrzymanej ponad trzy miesiące temu.


Przekazanie budowy Stadionu odbyło się po przeprowadzeniu inwentaryzacji rzeczowej, która polegała m.in. na sprawdzeniu i ocenie stanu zaawansowania robót oraz zewidencjonowaniu urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie budowy, podała spółka Stadion w Zabrzu.

Dodała, że inwentaryzację przeprowadzono przy współudziale trzech podmiotów: inwestora, wykonawcy oraz inżyniera kontraktu.

Zakończenie współpracy z firmą Polimex-Mostostal oraz przekazanie placu budowy spółce Stadion w Zabrzu wymusiły decyzje o zmianie na stanowisku kierownika budowy oraz przejęciu odpowiedzialności za ochronę obiektu. Nowy kierownik budowy, zatrudniony przez inwestora, zaczął pełnić swoje obowiązki z dniem przekazania budowy, podał inwestor

Podkreślił, że zakończenie prac inwentaryzacyjnych umożliwia spółce Stadion w Zabrzu ogłoszenie przetargów, które doprowadzą do wznowienia prac budowlanych. Jako pierwszy rozpisany zostanie przetarg na pokrycie poszycia dachowego. Inwestor odstąpił od umowy z Polimeksem na zabrzański stadion 25 listopada. Jako powód podano opóźnienia w realizacji kontraktu.

W ocenie Polimeksu, zamawiający nie miał podstaw do takiej decyzji. Spółka argumentowała m.in., że inwestor dostarczył jej wybrakowaną i zawierającą błędy dokumentację.

Pierwotnie, według podpisanej w sierpniu 2011 r. umowy, Polimex miał zrealizować inwestycję do 24 kwietnia 2013 r. W kwietniu nowy termin wyznaczono na 30 listopada 2013 r.

W połowie grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach udzielił zabezpieczenia roszczenia Polimeksu-Mostostalu przeciwko spółce Stadion w Zabrzu.

Roszczenie Polimeksu obejmuje ustalenie bezskuteczności oświadczenia inwestora o odstąpieniu od umowy na modernizację stadionu, a także ustalenie nieistnienia wierzytelności zamawiającego wobec Polimeksu z tytułu nienależytego wykonania umowy.

Roszczenie obejmuje też ustalenie nieistnienia prawa zamawiającego do żądania wypłaty środków z gwarancji należytego wykonania przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. Kwota gwarancji wynosi 19,24 mln zł (10 proc. wartości kontraktu).

Zabezpieczenie zostało ustanowione poprzez zakazanie spółce Stadion w Zabrzu skorzystania z gwarancji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W pierwszym etapie, który był przedmiotem kontraktu Polimeksu, mają zostać wybudowane trzy nowe trybuny o pojemności 24 tys. miejsc. W obecnym stanie pozostanie trybuna główna, przewidziana do modernizacji w kolejnym etapie.

Drugi etap modernizacji ma być zrealizowany w oparciu o kapitał prywatny. Stadion po całościowej przebudowie będzie mógł pomieścić 32 tys. kibiców.

źródło i zdjęcie: www.wnp.pl

logo footer