BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Własność intelektualna UEFA

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej pracują na swoją renomę od kilkudziesięciu lat  stając się między innymi świetnym produktem reklamowym. Ale uwaga –  znaków związanych z Euro 2012 nie będzie można wykorzystać w dowolny sposób.

Polska i Ukraina zobowiązały się do ochrony praw własności intelektualnej odnoszących się do EURO2012. Oznaczenia takie jak np.: „Poland Ukraine 2012” („Polska Ukraina 2012”) czy  „EURO 2012” są znakami towarowymi. Stanowią wyłączną własność UEFA. Jakiekolwiek nawiązanie w całości lub w części do graficznych symboli, wyrazów, które stanowią przedmiot ochrony znaków towarowych będących własnością UEFA lub jakakolwiek ich modyfikacja, stanowi bezprawne użycie tych znaków. Chyba, że UEFA udzieli zgody lub licencji na korzystanie z nich.

Polska i Ukraina zobowiązały się również do podjęcia działań nakierowanych na zwalczanie tzw. ambush marketingu (marketingu pasożytniczego), czyli reklamowania towarów i usług w oparciu o skojarzenia z Mistrzostwami Europy. Znaków UEFA nie wolno także używać w celach komercyjnych na stronach internetowych lub w nazwach domen internetowych.

Dla tych którzy nie dostaną się na stadion zawsze pozostanie oglądanie meczów w ramach świetnie zorganizowanych imprez masowych zwanych  public viewing. Public viewing to oglądanie meczów Euro poza gronem prywatnym na ekranie, którego przekątna przekracza 3 m. Organizator publicznego oglądania musi mieć na ten cel od UEFA specjalną licencję. Jeżeli public viewing nie ma charakteru komercyjnego tj. nie wiąże się z uiszczaniem na rzecz obserwatorów żadnej opłaty oraz nie jest sponsorowane przez żadne podmioty trzecie, licencja taka będzie bezpłatna. Licencji nie dostanie natomiast nigdy podmiot, którego zakres działalności pokrywa się z zakresem działalności oficjalnych sponsorów UEFA, jak również taki, który działa w branży z którą mistrzostwa nie powinny być kojarzone  jak np. w przemyśle tytoniowym, czy segmencie alkoholi wysokoprocentowych.

Realizacja odpowiednich gwarancji i zobowiązań Polski złożonych w wyżej wymienionym zakresie w fazie kandydackiej  następuję poprzez współpracę Koordynatora Krajowego m.in. z : UEFA, PZPN, Miastami Gospodarzami / Alternatywnymi, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Patentowym, Departamentem Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, Policją, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi podmiotami. Koordynator Krajowy prowadzi również działalność informacyjną, odpowiadając m.in. na liczne zapytania polskich przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem przyszłej symboliki dotyczącej EURO 2012 w ich   działalności.

Znaki towarowe zastrzeżone w związku z UEFA EURO 2012TM

Przy okazji przygotowań do współorganizowania UEFA EURO 2012TM, Polska rozwinie się i poprawi swój wizerunek w obszarze ochrony praw własności intelektualnej. Stopień i skuteczność ochrony tych praw, jest we współczesnym świecie jednym z głównych wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego danego państwa, sprzyja napływowi zewnętrznych inwestycji i zwiększa konkurencyjność. Państwo Polskie, złożyło szereg gwarancji i zobowiązań w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i zagadnień powiązanych dotyczących UEFA EURO 2012TM, których realizacją zajmuje się PL.2012, współpracując m.in. z takimi instytucjami jak Urząd Patentowy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji, Służba Celna, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Miasta Gospodarze i Polski Związek Piłki Nożnej. Symbolicznym jest przy tym fakt, że główną areną UEFA EURO 2012TM będzie Stadion Narodowy powstały na gruzach Stadionu Dziesięciolecia - obiektu przez ostatnie lata kojarzonego przede wszystkim z handlem podrobionymi towarami.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę znaków towarowych zastrzeżonych przez UEFA w związku z organizacją UEFA EURO 2012TM. Jakiekolwiek wykorzystanie ich bez uzyskania uprzedniej zgody UEFA jest niedozwolone.

Znaki towarowe zastrzeżone w związku z UEFA EURO 2012TM na rzecz
UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)

POLAND UKRAINE candidate for UEFA EURO 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowno – graficzny

Numer zgłoszenia: Z - 297531

Data zgłoszenia:    07.07.2005

Decyzja o rejestracji –

nadanie numeru rejestracji: 12.06.2007

Numer prawa wyłącznego: R - 192871

Klasyfikacja nicejska:

16 25 28 41


POLAND UKRAINE 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowny

Numer zgłoszenia: Z-302761

Data zgłoszenia:    24.11.2005

Decyzja o rejestracji –

nadanie numeru rejestracji: 26.10.2007

Numer prawa wyłącznego: R - 192876

Klasyfikacja nicejska:

09 12 16 18 25 28 30 32 35 36 38 41 43

 

POLAND UKRAINE 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowny

Numer zgłoszenia: CTM -  005760012

Data zgłoszenia: 10.05.2007

Data   rejestracji: 12.02.2008

Klasyfikacja nicejska:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

 

POLSKA UKRAINA 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowny

Numer zgłoszenia: Z-325021

Data zgłoszenia:   10.05.2007

Decyzja o rejestracji –

nadanie numeru rejestracji: 08.05.2008

Numer prawa wyłącznego: R - 205201

Klasyfikacja nicejska:

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

POLAND UKRAINE 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowno – graficzny

Numer rejestracji: IR - 954933

Data   rejestracji: 29.10.2007

Klasyfikacja nicejska:

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44


EURO 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowno – graficzny

Numer zgłoszenia: IR-954932

Decyzja o rejestracji: 29.10.2007

Data wygaśnięcia: 29.10.2012

Klasyfikacja nicejska:

01 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44


EURO 2012

Rodzaj znaku towarowego:

słowny

Numer zgłoszenia: CTM- 004327854

Data zgłoszenia: 08.03.2005

Decyzja rejestracji: 12.02.2008

Klasyfikacja nicejska:

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

 

Legenda:

Z – numer zgłoszenia

R – numer  prawa  wyłącznego

IR – International Registration Number (międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO)

CTM – Community Trade Mark (wspólnotowe znaki towarowe OHIM/OAMI)

Więcej informacji dotyczących znaków towarowych zastrzeżonych w związku z UEFA EURO 2012TM znajduje się na stronach Urzędu Patentowego RP: www.uprp.pl

Źródło: PL.2012


logo footer