BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Dolny Śląsk stawia na rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży

Priorytetowym zadaniem z zakresu sportu na Dolnym Śląsku w 2015 roku jest realizacja programów sportu powszechnego dla dzieci i młodzieży, zapoczątkowana w 2014 roku, na które w tym roku Województwo przeznacza 1,7 mln zł. W konferencji poświęconej rozwojowi sportu młodzieżowego na Dolnym Śląsku udział wziął Jerzy Michalak, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.


Programy będą realizowane przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystki, w partnerstwie z dolnośląskimi Gminami. Programy te tworzą nową jakość w systematycznym uczestnictwie dzieci w sporcie.

1. PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA "UMIEM PŁYWAĆ", zakłada systematyczną naukę pływania podczas zajęć pozalekcyjnych dzieciom - uczniom klas I-III szkół podstawowych. Efektem realizacji programu będzie zdobycie podstawowych umiejętności pływackich i zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą przez ponad 7100 dzieci w wieku 6-9 lat. Co równie ważne, program dotrze do dzieci z miejscowości, gmin i powiatów Dolnego Śląska, w których nie ma krytych pływalni, co w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo przebywania i korzystania z akwenów wodnych i basenów.

2. PROGRAM "MULTISPORT", to pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych, odbywający się na obiektach sportowych gminnych, szkolnych, klubowych - w zależności od zasobów lokalnych, co daje dzieciom i młodzieży możliwość uprawiania wielu sportów. Dzięki programowi stworzymy możliwość uprawiania w większym wymiarze aktywności fizycznej, rozwój talentów oraz zainteresowań sportowych ponad 1700 dzieciom z Dolnego Śląska.

3. PROGRAM "MAŁY MISTRZ", realizowany na zajęciach wychowania fizycznego dla najmłodszych (edukacja wczesnoszkolna) umożliwia zdobycie w ciągu 3 lat różnych umiejętności sportowych oraz wsparcie nauczycieli wychowania zintegrowanego. Programem zostanie objętych 350 szkół i ponad 19 tysięcy dzieci.

Wspólna realizacja tych programów, to zaangażowanie ze strony Województwa i MSiT ok. 3,7 mln zł na umożliwienie uprawiania sportu dla tysięcy najmłodszych Dolnoślązaków. Stwarza to nową jakość dla systematycznego uczestnictwa w sporcie.

Kolejnym ważnym zadaniem z zakresu sportu realizowanym w 2015 roku jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

  • Szkolenie sportowe, realizowane przez dolnośląskie związki sportowe, to szansa rozwoju uzdolnień najbardziej utalentowanych sportowo dzieci oraz umożliwienie współzawodnictwa, organizacja mistrzostw Dolnego Śląska w różnych dyscyplinach sportu, przygotowanie kadry województwa i starty w zawodach rangi mistrzostw Polski - na to zadanie przeznaczone zostanie 2,7 mln zł;
  • Upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach to wsparcie organizacji współzawodnictwa sportowego w sporcie szkolnym z udziałem 33 tys. dolnośląskich dzieci, wsparcie organizacji około 1000 imprez - lig, turniejów i całorocznych rozgrywek w środowisku wiejskim. Ponadto wsparcie otrzymały organizacje prowadzące zajęcia, treningi i umożliwiające współzawodnictwo osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu województwa w sporcie będzie mogło uczestniczyć ponad 1700 niepełnosprawnych osób. Na upowszechnianie kultury fizycznej w różnych środowiskach województwo przeznaczyło kwotę 650 000 zł.

Województwo Dolnośląskie wpiera również organizację imprez sportowych, mających duży walor promocyjny zarówno dla Dolnego Śląska, jak i propagujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców naszego regionu. Najbardziej prestiżowe zawody, będące sportową wizytówką regionu, których organizację wspieramy to między innymi:

1. Strzegom Horse Trials - trzynaste międzynarodowe zawody jeździeckie w Strzegomiu, zaliczane do cyklu Pucharu Narodów;

2. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Sobótka 2015 - najważniejsze zawody w kolarstwie szosowym w kraju, od kilku lat rozgrywane na Dolnym Śląsku w kilku kategoriach wiekowych, z udziałem ok. 900 zawodników;

3. III Runda Pucharu Świata w Łucznictwie - 6-dniowe międzynarodowe zawody światowej rangi łucznictwie- łuki klasyczne i bloczkowe z udziałem ponad 500 uczestników;

4. XXXV Międzynarodowe Zawody w Podnoszeniu ciężarów "Srebrna Sztanga" - międzynarodowe zawody w podnoszeniu ciężarów osób niepełnosprawnych, impreza o najwyższym sportowym poziomie odbywająca się pod egidą IPC.

Ponadto Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dotację na realizację kilkudziesięciu imprez (łącznie 61) w różnych dyscyplinach sportu, co przyczyni się do promocji aktywności fizycznej i poprawy sprawności oraz stanu zdrowia mieszkańców Dolnego Śląska, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. Na wsparcie organizacji zawodów sportowych województwo przeznaczyło 650 000 zł.

źródło i zdjęcie: www.umwd.dolnyslask.pl

logo footer