BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Budimex Dromex wygrał z Krakowem

Sąd II instancji wydał wyrok na korzyść spółki zależnej Budimeksu, firmy Budimex-Dromex w sprawie zwrotu 20 708 393,53 zł z gwarancji bankowych, stanowiących zabezpieczenie umowy na zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej w Krakowie-Czyżnach, na zlecenie Gminy Miejskiej Krakowa.

W myśl postanowienie sądu, Gmina Miejska Kraków zapłaci spółce zależnej Budimeksu, firmie Budimex Dromex, 6 902 797,84 zł z odsetkami ustawowymi liczonymi od 20 listopada 2007 r. do dnia zapłaty plus 20 tys. zł kosztów procesu. Z kolei Budimex Dromex ma zapłacić na rzecz Gminy Miejskiej Kraków 70 tys. zł kosztów postępowania apelacyjnego.

Sprawę do sądu przeciw Gminie Miejskiej Kraków złożył Budimex-Dromex. Przedmiotem sprawy był zwrot 20 708 393,53 zł pobranej przez gminę z gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zaprojektowanie i wykonanie hali widowiskowo-sportowej w Krakowie - Czyżynach. Umowa była zawarta 20 grudnia 2005 r. między konsorcjum: Budimex Dromex, Ferrovial Agroman i Decathlon a Gminą Miejską Kraków.

Wyrok jest prawomocny. Strony mogą wnieść od niego skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Źródło: wnp.pl

logo footer