BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Kluby parlamentarne za nowelą ustawy o Euro 2012

Proponowane zmiany ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012 i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego uzyskały poparcie klubów parlamentarnych.

Projekt przedstawiony przez posła-sprawozdawcę Wiesława Szczepańskiego przewiduje wprowadzenie do ustawy zapisów, które znacznie ułatwią prowadzenie procesów inwestycyjnych związanych z Euro 2012. Zostaną doprecyzowane obowiązujące przepisy i wyeliminowane bariery prawne dotychczas opóźniające inwestycje. Wprowadzona zostanie możliwość wyboru trybu inwestycji, w jakim będą one realizowane.

Według aktualnie obowiązujących przepisów możliwy jest dwu lub trzy etapowy proces lokalizacji i nabywania nieruchomości na cele związane z Euro 2012. Po zmianie ustawy wszystkie etapy zostaną połączone, a proces lokalizacji i wywłaszczenia będzie przyśpieszony.

Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość przejętą do realizacji zadań związanych z Euro 2012, będzie ustalana w drodze negocjacji. Wprowadzona zostanie zasada tzw. „słusznego odszkodowania”, która stanowi, że osoba wywłaszczona poprzez uwzględnienie dodatkowych kosztów, otrzyma kwotę w takiej wysokości, która pozwoli na odtworzenie faktycznego stanu majątku, jaki miał miejsce przed pozbawieniem praw do nieruchomości.

Ustawa przewiduje, że osoba, która niezwłocznie wyda nieruchomość podlegającą wywłaszczeniu otrzyma odszkodowanie w kwocie o 5 procent wyższej niż została wynegocjowana. Gdy decyzja dotyczyła nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, odszkodowanie zostanie powiększone w stosunku do ustalonego o kwotę 10 tysięcy złotych. Dotyczy to właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego zamieszkałego w wywłaszczonym budynku.

Projekt został uzgodniony z zainteresowanymi samorządami oraz uwzględniono w nim większość zgłoszonych poprawek.

Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Michał Jarosz poparł projekt nowelizacji stwierdzając, że jest on niezbędny do szybkiego prowadzenia inwestycji związanych z Euro 2012. Tomasz Garbowski (Lewica) także udzielił swego poparcia, choć miał kilka konkretnych uwag. Wyraził on obawę o właściwą koordynację przygotowań do Euro 2012, które mogą być przyczyną opóźnień.

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sportu i Turystyki Elżbieta Jakubiak (PIS), opowiedziała się za zmianą ustawy, której jednym z celów jest usprawnienie zawikłanych procedur administracyjnych związanych m.in. z inwestycjami na Euro 2012.

Zasugerowała, że konieczne jest szybkie wydanie rozporządzeń, które wpiszą nowe inwestycje, niezbędne do przeprowadzenia Euro 2012 w miastach i regionach, gdzie nie będą rozgrywane mecze. Tego problemu nie mają cztery miasta, w których powstają stadiony.

źródło: Gazeta Wyborcza
zdjęcie: www.wiadomości24.pl

logo footer