BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Podpisano umowę na II etap budowy hali sportowej w Limanowej

Pod koniec maja 2016 roku Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę na II etap budowy hali sportowej w Limanowej. Wartość robót objętych umową wynosi ponad 3 000 000 zł.


30 maja 2016r. Zarząd Powiatu Limanowskiego podpisał umowę z wykonawcą na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej - Etap II" na roboty budowlane z Konsorcjum Wykonawców zawiązanym przez Lider - F.H.U.B. "ZŁOCKI" Robert Złocki z Kamionki Wielkiej wraz z partnerem P.P.H.U. Bogdan Romanek ze Starego Sącza.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. "Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej - Etap II". Zakres robót podzielony został na dwa zadania, gdzie pierwsze dotyczyć będzie budowy hali sportowej z wyłączeniem pomieszczeń biurowych, gdzie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz zadanie drugie, które dotyczyć będzie budowy a zarazem wykończenia pomieszczeń biurowych wraz z częścią zagospodarowania terenu.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty związane z budową hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II przy ulicy Zygmunta Augusta 8 w Limanowej, mówi Jan Puchała, Starosta Limanowski. Etap II obejmuje tzw. pozostałe roboty, ale bez stanu zerowego czyli fundamentów, płyt posadzkowych - w tym kanalizacja sanitarna podposadzkowa, przebudowa linii kablowo-napowietrznej NN, kanalizacja deszczowa, przyłącz kanalizacji sanitarnej, które zostały wykonane we wcześniejszym - pierwszym etapie.

Zakres prac w szczególności obejmie roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, a także roboty ogólnobudowlane - całość zawarta bez stanu zerowego. A także instalacje wod.- kan. (kanalizacja sanitarna, instalacje wodne), instalacje c.o. oraz ciepła technologicznego dla nagrzewnic wentylacyjnych, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, wyposażenie i zagospodarowanie terenu.

Wartość robót objętych umową wynosi 3 367 844,05 zł.

Termin oddania robót nastąpi do 15 października 2017 r.

źródło i zdjęcie: www.powiat.limanowa.pl

logo footer