BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Są pieniądze na tworzenie centrów pobytowych Euro 2012

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa. Dotacje są przeznaczone m.in. na  zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych Euro 2012.

W ramach Schematu 1.1 D1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie MŚP w obszarze turystyki. Jeden z podschematów zakłada wsparcie dla projektów inwestycyjnych zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie centrów pobytowych Euro 2012.

Ze środków wspierane będą nowe realizacje, które obejmują m.in. inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. O dotacje mogą ubiegać się MŚP, tj. małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą powyżej 2 lat (licząc od daty rejestracji),  w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzające realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych toi 8 mln PLN.
Elektroniczna rejestracja wniosków rozpocznie się 14 września 2009 roku o godz. 8.00 i potrwa dokładnie 8 godzin. W ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu elektronicznego naboru wniosków, przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej papierowych kopii elektronicznej rejestracji.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru (alokacja) wynosi równowartość 35 294 117,64 euro.

Więcej informacji na www.dip.dolnyslask.pl

logo footer