BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Inwestycje liniowe w elektroenergetyce a Euro 2012

Brak nowych inwestycji energetycznych może spowodować groźne awarie, które pozbawią prądu znaczne obszary kraju. Jednak skomplikowane prawo, sprzeciw właścicieli gruntów i regulacje dotyczące ochrony środowiska skutecznie hamują realizację tych inwestycji.

Nowe inwestycje liniowe w elektroenergetyce mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Są one szczególnie ważne w obliczu grożących Polsce tzw. blackoutów, czyli poważnych awarii sieci powodujących utratę napięcia na znacznym obszarze lub też dla dużej liczby odbiorców.

W celu zapobieżenia takim sytuacjom należy stale rozbudowywać krajowy system elektroenergetyczny (KSE) o regionalne i ogólnokrajowe linie przesyłowe i dystrybucyjne, umożliwiające w razie wystąpienia awarii szybki transfer energii pomiędzy poszczególnymi częściami kraju.

Bariery inwestycyjne

Niestety, polski system prawny skutecznie utrudnia realizowanie inwestycji liniowych. Przepisy umożliwiają bowiem pojedynczym osobom blokowanie inwestycji liniowych, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

Skomplikowane i długotrwałe procedury prawne, sprzeciw właścicieli gruntów, na których mają być postawione elementy infrastruktury oraz problemy wynikające z regulacji dotyczących ochrony środowiska, głównie obszarów Natura 2000 są przyczyną uniemożliwiającą realizację inwestycji liniowych, uważa Jarosław Czech, prawnik z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Uproszczenia na Euro 2012

Do sprawnego wybudowania linii energetycznej w obecnym stanie prawnym potrzebna jest zgodna współpraca między inwestorem, władzami lokalnymi i właścicielami gruntów. Inwestor powinien dogłębnie analizować prawo miejscowe oraz ściśle nadzorować postępowania przed organami administracyjnymi – przede wszystkim wydane w ich trakcie decyzje administracyjne, tak aby w porę wychwycić ewentualne błędy.

Natomiast z właścicielami nieruchomości powinien zawrzeć umowy umożliwiające niezakłócone korzystanie z niezbędnych gruntów i zobowiązujące właścicieli do nieutrudniania inwestycji. W praktyce jednak trudno o tak harmonijną współpracę pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Drugim sposobem sprawnego przeprowadzenia inwestycji liniowej jest wpisanie danej linii jako przedsięwzięcia służącego przygotowaniu turnieju Euro 2012, realizowanego na podstawie ustawy z 7 września 2007 r. o przygotowaniu turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA, twierdzi Michał Andruszkiewicz, prawnik z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

W odniesieniu do tego typu przedsięwzięć znacznie uproszczono i przyspieszono procedury administracyjne, m.in. za sprawą możliwości wydania inwestorowi decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, bez względu na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Tym samym nie jest konieczne przeprowadzenie czasochłonnej procedury zmiany planu, a do uzyskania pozwolenia na budowę konieczne jest wydanie przez wojewodę wspomnianej decyzji lokalizacyjnej. Ponadto wszystkie wydane decyzje administracyjne związane z inwestycją Euro 2012 podlegają natychmiastowemu wykonaniu, a terminy do kwestionowania ich ważności i prawidłowości uległy znacznemu skróceniu.

Zdecydowanie najważniejszym przepisem ustawy o Euro 2012 w tym kontekście jest ten, który nie dopuszcza stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę po upływie 14 dni, od kiedy decyzja stała się ostateczna, a spółka celowa już rozpoczęła budowę.

Wraz z upływem tego terminu można jedynie stwierdzić wydanie decyzji z naruszeniem prawa, co oznacza, że inwestycja może być kontynuowana, a osobom, których prawa poprzez wydanie wadliwego pozwolenia na budowę naruszono, może być jedynie przyznane odszkodowanie.

Przepis ten powinien jednak zostać rozszerzony o inne podmioty realizujące inwestycje Euro 2012, które nie są spółkami celowymi – zaznacza Jarosław Czech.

Konieczna zmiana przepisów

Z doświadczeń wiadomo, że nawet ustawa o Euro 2012 nie rozwiązuje takich problemów do końca. Należy zastanowić się nad odpowiednią zmianą przepisów, która przewidywałaby uproszczony tryb realizacji kluczowych inwestycji celu publicznego – i to bez względu na to, czy dotyczą Euro 2012.

Trzeba z jednej strony zapewnić stosowną ochronę praw właścicieli nieruchomości, których interesy poprzez inwestycję zostały naruszone, a z drugiej wprowadzić rozwiązania pozwalające sprawnie realizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo energetyczne państwa, co z pewnością wymaga dużego trudu legislacyjnego. Wzorować się można na rozwiązaniach przyjętych w ustawie o Euro 2012 – mówi Michał Andruszkiewicz

źródło: Gazeta Prawna

zdjęcia: www.sag.de, www.eltelnetworks.pl

logo footer