BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Program "Moje boisko - Orlik 2012"

Dodatkowy termin naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” upływa 31 sierpnia 2009 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, zaopiniowany przez właściwego terytorialne marszałka województwa należy składać do  do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu.

W Polsce brakuje jasnej i klarownej koncepcji rozbudowy infrastruktury sportowej. Buduje się chaotycznie, często za ogromne pieniądze. Oczywistym jest fakt, że brakuje nowoczesnych kompleksów sportowych.

Jednym z podstawowych zadań Państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy, zatem stworzyć na tyle atrakcyjne formy, aby zachęcić jak największą liczbę osób do aktywności sportowej.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować. Duże znaczenie w tej problematyce będzie miała rozbudowa infrastruktury sportowej.

Ministerstwo pragnie położyć duży nacisk na popularyzację aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

Program „Moje Boisko - Orlik 2012” jest ważnym punktem strategii Rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu.

źródło: www.orlik2012.pl

logo footer