BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Rozpoczęto budowę autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego

W miniony piątek została podpisana decyzja lokalizacyjna północnej obwodnicy Mińska Mazowieckiego, która jest częścią autostrady A2.

Obwodnica o długości około 21 km powstanie do końca lipca 2012 roku. W przyszłości planowane jest włączenie jej w ciąg projektowanej autostrady A2 Warszawa-Kukuryki. Całkowity koszt budowy obwodnicy wyniesie około 568 mln złotych.

Obwodnica pozwoli przenieść ruch tranzytowy poza centrum Mińska Mazowieckiego, przez które dzisiaj przejeżdża ok. 26 tys. pojazdów na dobę, w tym ok. 7 tys. pojazdów ciężkich, powiedział obecny na uroczystym otwarciu Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W uroczystości uczestniczyli również minister infrastruktury Cezary Grabarczyk, dyrektor generalny Dróg Krajowych i Autostrad Lech Witecki oraz starosta powiatu mińskiego Antoni Tarczyński.

Obwodnica przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn. W korytarzu drogi do pozyskania przez Skarb Państwa jest 1354 działek o łącznej powierzchni 700 ha.

W ramach przedsięwzięcia powstaną nowe węzły drogowe: Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn. Na łącznicach węzłów powstaną stacje poboru opłat za przejazd. Ze względu na potrzebę ochrony środowiska w rejonie rzeki Wiśniówki i Mieni zlokalizowane zostaną przejścia dla zwierząt. 13 przepustów będzie służyło płazom jako przejście. Na terenach wymagających ochrony przed hałasem powstanie 10,5 km ekranów akustycznych oraz pas zieleni izolacyjnej.

Obwodnicę będzie budować konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, ASTALDI Włochy, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” z Siedlec, Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty” oraz Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „Mosty”.

Kompleksowy projekt realizacji odcinka przygotował Tebodin SAP- Projekt we współpracy z Dopravoprojekt. Firma będzie odpowiadała też za nadzór autorski prac budowlanych.

Przez cały okres trwania prac budowlanych będziemy doglądać, czy budowa obwodnicy realizowana jest zgodnie z projektem. Zapewnimy również wsparcie merytoryczne dla wykonawcy robót, powiedział Marcin Narożnik, Projektant Drogowy w Tebodin SAP-Projekt.

Parametry techniczne projektowanej obwodnicy:

 • klasa drogi A (autostrada);
 • prędkość projektowa 120 km/h;
 • 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,75 m, plus 3-metrowe pasy awaryjne z dwoma 0,5 m opaskami i poboczami ziemnymi mającymi minimum 1,25 m.

W ciągu trasy obwodnicy planowane są:

 • 3 węzły drogowe,
 • 14 wiaduktów,
 • 1 obiekt mostowy,
 • 1 kładka dla pieszych,
 • 13 przepustów,
 • 2 miejsca obsługi podróżnych,
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów),
 • budowa 35 km dróg dojazdowych.

Rozwiązania chroniące środowisko:

 • wszystkie ścieki z powierzchni autostrady odprowadzane są poprzez rowy lub ścieki do przepustów studzienek, a następnie do kanalizacji, gdzie po oczyszczeniu trafią do zbiorników retencyjnych lub odbiorników naturalnych;
 • w rejonie rzeki Wiśniówki zlokalizowano przejście dla zwierząt średnich o szerokości 8,5 m i wysokości 2,5m i długości ok. 40 m;
 • w rejonie rzeki Mieni zlokalizowane zostało przejście dla dużych zwierząt w postaci mostu nad rzeką o długości ok. 80 m i wysokości około 4 m oraz szerokości 34 m;
 • projektowane przepusty mające służyć jako przejścia dla płazów zaprojektowano o średnicy od 1,5 do 2,0 m. i długości ok. 40 m;
 • na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowano odpowiednio: 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną o szerokości minimum 10 m.

źródło: www.mazowieckie.pl
zdjęcie: www.gddkia.gov.pl

logo footer