BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Sejmowa komisja o Euro 2012

Wyjaśnienia kompetencji i prawnych umocowań Komitetu Organizacyjnego piłkarskich mistrzostw Europy 2012 w Polsce, któremu przewodniczy premier, domagała się w środę od rządu przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Elżbieta Jakubiak (PiS).

W jej opinii żaden z oficjalnych dokumentów nie określa zadań i uprawnień tego organu, w skład którego wchodzą także przedstawiciele opozycji parlamentarnej.

Innego zdania był wiceprzewodniczący komisji Ireneusz Raś (PO), który twierdzi, że ocenie parlamentarzystów powinien podlegać przebieg procesu przygotowań, a nie sprawy formalne, nie mające zasadniczego znaczenia dla powodzenia całego projektu.

Mirosław Drzewiecki przekonywał, że zadaniem Komitetu Organizacyjnego jest monitorowanie przebiegu przygotowań. Skuteczność jego działania, zdaniem ministra sportu, wynika wprost z kompetencji przewodniczącego, którym jest prezes Rady Ministrów.

Ponad dwadzieścia wielkich projektów, realizowanych w różnych sferach gospodarki z myślą o Euro 2012, jest bowiem nadzorowanych przez rząd i premiera.

Posłowie zapoznali się także w środę ze wspólnym raportem Najwyższej Izby Kontroli i Izby Obrachunkowej Ukrainy z równoległej kontroli realizacji przygotowań obu krajów do mistrzostw za lata 2007-2008, o czym informowaliśmy wcześniej.

Wnioski NIK zbiegały się z przedstawianymi już wcześniej parlamentowi wynikami kontroli, a generalna ocena była pozytywna. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości za najbardziej istotne NIK uznała brak całościowego programu przygotowań oraz określenia kosztów i źródeł finansowania.

W opinii Izby program taki powinien być opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów i obejmować wszystkie obszary przygotowań wynikające z oferty Polski i Ukrainy oraz podpisanej przez stronę polską umowy organizacyjnej.

Izba zwróciła również uwagę na brak przepisów prawnych precyzyjnie określających zasady sprawowania nadzoru nad przedsięwzięciami związanymi z przygotowaniami do Euro 2012. W opinii NIK konieczne jest wskazanie ministra sportu i turystyki jako organu odpowiedzialnego za nadzór nad całością przygotowań.

Ministerstwo Sportu i Turystyki powinno przygotować, we współpracy z właściwymi ministrami i prezydentami miast-gospodarzy, zaktualizowany wykaz przedsięwzięć Euro 2012, przedstawić go Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a także nadzorować jego realizację.

Ministerstwo Sportu i Turystyki wydało już instrukcję w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych, poinformował minister Drzewiecki. Trwają obecnie, w konsultacji z innymi zainteresowanymi resortami, prace nad harmonogramem wszystkich przedsięwzięć, określeniem całości kosztów przygotowań oraz długoterminowym programem działania spółki PL.2012 na lata 2008-2012.

Pod koniec roku zaprezentowana zostanie zaktualizowania „mapa drogowa” całego obszaru przygotowań.

Odnosząc się do uwag NIK dotyczących wzmocnienia nadzoru ministra sportu nad przygotowaniami, Mirosław Drzewiecki zapewnił, że rola kontrolna ministerstwa jest realizowana.

Ministerstwo otrzymuje na bieżąco raporty z realizacji poszczególnych przedsięwzięć, a raz na kwartał sprawozdanie dotyczące wieloletniego planu inwestycyjnego.

W części raportu dotyczącego przygotowań na Ukrainie, choć jego wydźwięk był także pozytywny, podkreślając zaangażowanie władz państwowych i samorządowych, Izba Obrachunkowa zwróciła uwagę na konieczność przyspieszenia prac przy trzech kluczowych dla powodzenia całego projektu obszarach - przygotowaniu lotnisk, hoteli i ośrodków pobytowych dla drużyn oraz modernizacji układu drogowego.

Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przyjęła także w środę większość poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012.

Posłowie zaakceptowali wniesione przez senatorów poprawki mające na celu uściślenie i sprecyzowanie zapisów ustawy. Odrzucono jednogłośnie jedną, dotyczącą powołania spółek celowych w województwie pomorskim i małopolskim.

Posłowie podzielili zdanie sprawozdawcy Wiesława Andrzeja Szczepańskiego (Lewica), że nie jest celowe wyróżnianie w taki sposób części regionów biorących udział w przygotowaniach, a sama poprawka wykracza poza legislacyjne ramy procedury, naruszając całą jej konstrukcję prawną.

Na wniosek członków komisji przyjęta została jednogłośnie decyzja o poszerzeniu składu Prezydium. Do składu prezydium Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dołączyli posłowie: Tadeusz Tomaszewski (Lewica) i Aleksander Sopliński (PSL).

źródło: PAP
zdjęcie: www.wprost.pl

logo footer