BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Przyjęto poprawki Senatu do Ustawy o Euro 2012

Dziewięć poprawek do nowej ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012 zgłoszonych przez Senat zaaprobował Sejm podczas piątkowego głosowania.

Jedna poprawka, dotycząca możliwości powołania spółki celowej w województwie pomorskim, została przez niższą izbę parlamentu odrzucona.

Większość wniesionych przez Senat poprawek miała charakter porządkowy i redakcyjny, zmierzający do uściślenia i sprecyzowania zapisów ustawy. Z punktu widzenia realizacji inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012 najistotniejszą zmianą zaaprobowaną przez Sejm jest przepis dotyczący trybu ustalania wysokości odszkodowań związanych z przejęciem nieruchomości i gruntów na inwestycje Euro 2012.

W nowej ustawie przyjętej przez Sejm 17 lipca br. przepis ten stanowił, że jeśli w terminie dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji o lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 nie uda się ustalić wysokości odszkodowania, wojewoda ustali ją w drodze decyzji w okresie 30 dni od wszczęcia postępowania. Senatorowie zaproponowali aby termin 30 dni zastąpić określeniem „niezwłocznie”, a Sejm przychylił się do opinii, że jest to poprawka zgodna z intencją ustawodawcy.

Zgodnie z propozycją Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejm odrzucił w piątkowym głosowaniu poprawkę dotyczącą możliwości utworzenia przez samorząd województwa pomorskiego spółki celowej, której celem jest przygotowanie i realizacja projektu - Trójmiejska Kolej Metropolitarna.

Jak podkreślił poseł-sprawozdawca Wiesław Andrzej Szczepański (Lewica), komisja uznała, że poprawka wykracza poza legislacyjne ramy procedury, naruszając konstrukcję prawną całej ustawy.

źródło: PAP
zdjęcie: www.eurolog2012.pl

logo footer