BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Gmina przyjazna mieszkańcom

Zadbane chodniki, place i skwery,  profesjonalna i wydajna obsługa w miejskich urzędach,  komfortowe drogi oraz infrastruktura spełniająca wymogi bezpieczeństwa to najczęściej artykułowane oczekiwania mieszkańców regionów Polski.

Nowoczesne otoczenie

Wygląd miast i wsi ulega obecnie dynamicznym zmianom. Samorządy coraz odważniej korzystają z dotacji Unii Europejskiej, decydując się na inwestycje poprawiające nie tylko estetykę, ale i komfort funkcjonowania.

Z inicjatywy Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24 – 27 listopada 2009 roku odbędzie się pierwsza edycja Targów dla Gmin, Miast i Regionów GMINA 2009, podczas których zaprezentowane zostaną produkty i usługi dla administracji samorządowej.

Wystawcy targowi przedstawią rozwiązania z zakresu architektury miejskiej (nawierzchnie, oświetlenie ulic, infrastruktura przystankowa, drogi rowerowe), elementów małej architektury ulic i placów, architektury krajobrazu (parki, skwery), infrastruktury dla osób niepełnosprawnych, oświaty, kultury i sportu (tereny rekreacyjne, urządzenia sportowe), informatyki w instytucjach publicznych.

Targi GMINA staną się unikalnym wydarzeniem, podczas którego w jednym miejscu zobaczyć można będzie najnowocześniejsze rozwiązania, w znaczący sposób wpływające na komfort życia w lokalnych społecznościach.

Bogata i wszechstronna oferta wystawiennicza pomoże zwiedzającym targi – reprezentantom samorządów, osobom decyzyjnym w instytucjach publicznych, specjalistom ds. strategii rozwoju, podjąć efektywne i korzystne decyzje o planowanych inwestycjach.

Synergia władzy lokalnej i świata biznesu

Targi GMINA odzwierciedlają ideę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Staną się miejscem spotkania przedstawicieli samorządów z przedsiębiorcami, właścicielami firm i dostawcami usług. To tutaj będą mieli oni okazję nawiązać korzystne kontakty biznesowe, wymienić się uwagami i doświadczeniami.

Partnerstwu Publiczno-Prywatnemu poświęcona będzie również konferencja w pierwszym dniu targów. W jej programie, poza wykładami i prelekcjami, znajdzie się analiza „dobrych praktyk” na przykładzie case studies z krajów europejskich oraz dyskusja na temat możliwości i sposobów zastosowania PPP w polskich realiach.

Forum Samorządowo – Biznesowe

W jaki sposób dbać o rozwój obszarów wiejskich? Jakie inwestycje będą najbardziej korzystne dla gminy? Jak uzyskać wsparcie na przygotowanie terenów pod inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka? Jak sprawnie i efektywnie zinformatyzować gminne instytucje?

Na te i wiele inne pytań znaleźć można będzie odpowiedź podczas Forum Samorządowo – Biznesowego – cyklu konferencji i seminariów towarzyszących targom GMINA. Kompleksowa formuła targów polegająca na połączeniu różnorodnej ekspozycji oraz merytorycznego programu wydarzeń umożliwi zadawanie pytań, wyjaśnienie wątpliwości oraz zdobycie pełnej, fachowej wiedzy.

Partnerami merytorycznymi Forum są m.in. Ministerstwo Gospodarki, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Fundacja Promocji Gmin Polskich oraz Gazeta Samorządu i Administracji.

Investfield czyli gdzie zainwestować

Zwiedzający targi GMINA – wójtowie, sołtysi, burmistrzowie, prezydenci i starostowie sami mogli będą wystąpić w roli wystawców prezentujących ofertę inwestycyjną własnych regionów. Będzie to możliwe podczas odbywającego się w ramach targów GMINA Salonu Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD.

Poza prezentacjami regionów, podczas Salonu planowane jest zorganizowanie modelowego Centrum Obsługi Inwestora. Przedstawienie zasad jego działania i wymogów funkcjonowania ułatwi wprowadzenie podobnych rozwiązań w polskich urzędach.

Targi jeszcze bardziej profesjonalne

Podczas targów GMINA funkcjonować będzie nowy system rejestracji zwiedzających, oparty na wczytywaniu kodów kreskowych przy bramkach podobnych do tych stosowanych w wejściach do metra. System odpowiadający najwyższym światowym standardom uzupełniony zostanie o nową aranżację punktów rejestracyjnych.

Na stronie internetowej targów GMINA (www.gmina.mtp.pl) działa już rejestracja on line. Wypełnienie formularza umożliwia zakup tańszego biletu wstępu na targi.  Równolegle z targami GMINA odbywać się będzie kolejna edycja prestiżowych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko oraz Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika.

Patronat Honorowy nad targami GMINA objęły: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Patronat Medialny: Infrastruktura - Ludzie Innowacje Technologie, Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Gazeta Samorządu i Administracji, Gazeta Sołecka, portal publiczni.pl, portal budowlany.pl.

Więcej informacji na temat targów na stronach:

źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie

logo footer