BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Inwestorzy Euro 2012 pod lupą Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy w sposób szczególny sprawdza firmy, które prowadzą prace inwestycyjne związane z Euro 2012. Częstotliwość takich kontroli zależy oczywiście od rozmiaru prowadzonych prac, liczby zatrudnionych pracowników oraz ilości użytkowanego sprzętu technicznego.

Inspektorzy pracy wizytują stanowiska pracy, prowadzą rozmowy z pracownikami i ich przełożonymi oraz przeprowadzają szkolenia. Najpierw dajemy szansę pracodawcom na poprawę stanu przestrzegania przepisów prawa pracy. Jeśli jednak naruszą nasze zaufanie, konsekwencje ponoszą znacznie większe, mówi Waldemar Spólnicki, nadinspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, koordynator nadzoru PIP nad Euro 2012

Budowa Stadionu Narodowego w pierwszym etapie realizacji była kontrolowana raz w miesiącu. Jednak ze względu na coraz większe natężenie prac oraz zaangażowanie coraz większej liczby pracowników ustalono, że raz w tygodniu inspektor odbywa dyżur na miejscu budowy i każdy pracownik, ich przełożeni i sam pracodawca mogą zasięgnąć informacji na temat zasad bhp i przestrzegania prawa pracy.

Działania takie przynoszą skutek. W I półroczu 2009 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę na budowach zatrudniających ponad 2 tys. pracowników, a inspektorzy wydali jedynie 125 decyzji ustnych i kilkadziesiąt na piśmie w zakresie usunięcia naruszeń przepisów bhp. Na sześciu pracodawców nałożone zostały mandaty karne na łączną kwotę 8,4 tys. zł.

Zdarzają się jednak także typowe przykłady łamania prawa. Do tej pory zdarzyły się dwa przypadki zatrudniania pracowników bez umowy o pracę oraz niewypłacenia pensji. W obu przypadkach chodziło o podwykonawców. Po dwóch dniach wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.

PIP informuje, że tylko w wyjątkowych sytuacjach na budowach mogą pracować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Dobrym przykładem działań podejmowanych w związku z Euro 2012 jest budowa Stadionu Narodowego. Inwestor zatrudnił koordynatora ds. bhp, który uczestniczy w kontrolach, zdaje raporty, nakazuje usunięcie nieprawidłowości oraz przedstawia wnioski o ukaranie podwykonawców nieprzestrzegających przepisów.

Dobrym, a jednocześnie zgodnym z prawem budowlanym, rozwiązaniem jest zaangażowanie do kontroli bhp służb inspektorskich nadzoru inwestorskiego. Wówczas sprawdzają one nie tylko jakość prac wykonanych przez wykonawców, ale też stan przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna
zdjęcie: www.pip.gov.pl

logo footer