BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Realizacja obiektów sportowych w gminach tematem seminarium

Kluczowymi problemami przed jakimi stają władze samorządowe przy planowaniu i realizacji inwestycji sportowych jest znalezienie odpowiedniej oferty z pośród kilkuset oferowanych na rynku oraz znalezienie źródeł finansowania inwestycji.

Na te pytania postara się odpowiedzieć seminarium "Realizacja obiektów sportowych w gminach", organizowana 5 marca 2010 r. w hali wystawienniczej EXPO XXI.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 ust. 1, pkt. 10 mówi, iż do zadań własnych samorządu należą zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Równocześnie ustawa o kulturze fizycznej stanowi, że podstawowym ogniwem zarządzającym zasobami kultury fizycznej w skali lokalnej jest samorząd terytorialny, przyznając bardzo wysokie znaczenie rangę tej dziedzinie życia społecznego.

Bez nowoczesnej bazy sportowej i rekreacyjnej nie jest możliwe upowszechnienie sportu, a w konsekwencji osiągnięcie sukcesów przez polskich sportowców. Problemy te zauważa "Strategia Rozwoju Sportu do Roku 2015" opracowana przez Ministerstwo Sportu, który powinien być podstawą do podjęcia działań związanych z budową boisk i sal sportowych w każdej gminie, w tym z budową kilkuset ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk sportowych dla dzieci i młodzieży ze sztuczną nawierzchnią trawiastą.

Inicjatorem i inwestorem budowy obiektów sportowych są władze samorządowe. Seminarium "Realizacja obiektów sportowych w gminach" przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych dobrym przygotowaniem inwestycji sportowych tak pod względem finansowym, jak i doboru niezbędnej infrastruktury oraz sprzętu.

Seminarium odbędzie się 5 marca 2010 r. w Warszawskiej Hali EXPO XXI (sala C2, I piętro), Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14.

Tematy seminarium:

  • Źródła i sposoby finansowania inwestycji sportowych - fundusze unijne, trzecia strona finansująca, partnerstwo publiczno-prywatne - Rafał Cieślak, KANCELARIA C&K.
  • Jak dobrze oświetlić obiekt sportowy? - Mariusz Ejsmont, LUG.
  • Słupy jako element projektu oświetlenia zewnętrznego - Arkadiusz Bajor, Maciej Wolski, KROMISS BIS.
  • Nawierzchnie hal i boisk sportowych - Małgorzata Gruszecka, ROMINES.
  • Ekrany diodowe przeznaczone do montowania na boiskach, w halach sportowych oraz na fasadach budynków - Piotr Tybura, Tomasz Kowalski, Przemysław Stelmach, TRIAS

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona.

źródło: Agencja SOMA
zdjęcie: www.spin.sggw.pl

logo footer