BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Aktualności

Nowa ustawa o sporcie podpisana

Bronisław Komorowski, w poniedziałek 5 lipca, podpisał nową ustawę o sporcie. Oznacza to, że nowy akt prawny, który zastąpi obecnie obowiązujące ustawy - o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym - wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zawiera nowe regulacje prawne sportu dostosowane do standardów europejskich. Celem nowej ustawy o sporcie jest ograniczenie prawnej reglamentacji sportu - deregulacja. Zastępuje się jednym aktem prawnym obecnie obowiązujące ustawy: o kulturze fizycznej i sporcie kwalifikowanym.

Ustawa ma również na celu umocnienie pozycji klubów sportowych. Kluby powinny mieć charakter korporacyjny i działać jako osoba prawna. Zostają zniesione bariery prawne w finansowaniu sportu przez organy władzy publicznej, a zwłaszcza przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa umacnia centralną pozycję narodowych federacji sportowych zgodnie z zasadą - jedna federacja w jednym sporcie. Związki muszą jednak działać zgodnie z prawem oraz w sposób demokratyczny i transparentny. Ustawa określa minimalne wymogi ustrojowe funkcjonowania polskich związków sportowych.

Polskie związki sportowe będą miały 2 lata od dnia wejścia w życie przepisów na dostosowanie swojej działalności, a w szczególności statuty oraz regulaminy do wymagań nowej ustawy o sporcie.

Ustawa wprowadza także odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko zasadom rywalizacji sportowej. Mają one zapewnić prawidłowy przebieg rywalizacji sportowej, a w szczególności przestrzeganie zasad fair play. W przypadku przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za nieuczciwe zachowanie mające wpływ na wynik sportowy będą groziły kary pozbawienia wolności do 8 lub 10 lat. Penalizowane będą także najbardziej szkodliwe zachowania dopingowe. Podanie substancji zabronionej lub stosowanie metody zabronionej osobie małoletniej lub zawodnikowi bez jego wiedzy będzie podlegało karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 2.

źródło: www.msport.gov.pl
zdjęcie: www.tvn24.pl

logo footer