BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Artykuly

Radosna szkoła - inwestycja w rozwój dzieci

Trwa przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy "Radosna szkoła". Daje on szanse publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym oraz ogólnokształcącym szkołom muzycznym I stopnia na uzyskanie finansowania, przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych do urządzenia miejsc zabaw w szkole oraz szkolnego placu zabaw.

Obejmuje on m.in. koszt zagospodarowania terenu, zapewnienia bezpiecznej nawierzchni oraz zakup i instalację sprzętu rekreacyjnego. Założeniem jest utworzenie odpowiednich warunków dla aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Koszt całego programu to prawie 2,5 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld zł z budżetu gmin. 

Szkolne place zabaw powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami, na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów. Miejscem usytuowania szkolnego placu zabaw może być sąsiedztwo boiska czy bieżni, które mogą być wykorzystywane do zabaw i gier ruchowych.

Plac zabaw powinien być także wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki ale przede wszystkim powinien być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami w wyznaczonej kolorystyce, właściwe rozmieszczenie sprzętu oraz estetyczne i przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.


Miejsca zabaw w szkole, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

Wyposażenie ma również pełnić funkcję edukacyjną, umożliwiającą rozwijanie zainteresowań i usprawniające małą motorykę - układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2009-2014. Koszt całego programu "Radosna szkoła" wynosi 2 miliardy 438 milionów złotych, z czego 1 miliard 278 milionów złotych pochodzić ma z budżetu państwa, a 1 miliard 160 milionów złotych stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących. W 2009 roku na realizację programu przeznaczono w budżecie państwa kwotę 40 milionów złotych, w 2010 roku - 150 mln zł, w roku 2011 - 150 mln zł, w 2012 roku - 488 mln zł, w 2013 roku - 234 mln zł, a w roku 2014 kwotę 216 milionów złotych.

Organy prowadzące szkoły są zobowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w 100 proc. z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III. Rozporządzenie określa również wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw. Wynosi ono 63 tys. 850 zł lub 115 tys. 450 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

W pierwszej kolejności wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły będzie przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Natomiast wsparcie finansowe z przeznaczeniem na urządzenie szkolnych placów zabaw organy prowadzące będą mogły otrzymać pod warunkiem, że w następstwie podziału środków budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, środki budżetu państwa zaplanowane na dany rok budżetowy nie zostaną wyczerpane.

Opracowano na podstawie materiałów
Ministerstwa Edukacji Narodowej

zdjęcia: Huck Polska Sp. z o.o.logo footer