BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Artykuly

Problemy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne w halach basenowych

Hale basenowe są obiektami specyficznymi w swojej funkcji. W czasie ich eksploatacji narażone są na ciągłe występowanie niepożądanych czynników, takich jak: wysoka wilgotność i temperatura, stały kontakt z wodą i mgłą wodną oraz wodą zalegającą na wszelkich powierzchniach płaskich.

Na obiekty te działa nie tylko wysoka temperatura i wilgoć, ale poddawane są również oddziaływaniu silnych związków chemicznych pochodzących zarówno z wody basenowej, jak i ze środków chemicznych służących do utrzymania czystości. Dlatego właśnie projektowanie, budowa i eksploatacja basenów niesie za sobą szereg wyzwań o charakterze technicznym i użytkowym, co przy niewystarczającej koordynacji procesu inwestycyjnego może sprawiać wiele problemów.

Do prawidłowego działania basenu niezbędne jest wyposażenie hali basenowej i pomieszczeń towarzyszących w niezbędną infrastrukturę techniczną, zapewniającą bezpieczne z niego korzystanie oraz sprawiającą jak najmniej kłopotów eksploatacyjnych. Często jest to jednak pomijane na etapie projektowania, gdyż przepisy prawa budowlanego określają jedynie warunki bezpieczeństwa, zapominając przy tym o łatwej eksploatacji obiektu. Z kłopotami wynikającymi z niewłaściwie wyposażonymi halami basenowymi zmaga się eksploatator. Może on jednak w większości przypadków korzystać tylko z tego, co na samym początku przewidzi projektant i zrealizuje wykonawca.

Na podstawie własnych doświadczeń z realizacji i serwisowania obiektów basenowych postaram się przybliżyć najczęściej spotykane problemy. Ich rozwiązanie nie jest trudne, ale często z niewiadomych przyczyn, zostaje pominięte lub niedopracowane.

Prysznice


Kratka odpływowa zainstalowana pod drzwiami między korytarzem a łazienką

Jednym z ważniejszych elementów poprawnie funkcjonującego basenu jest jego zaplecze sanitarne wraz z infrastrukturą sanitarną hali, np. prysznice. Są to pomieszczenia, których wizerunek i funkcjonalność stanowi wizytówkę basenu. Występują w nich jednak miejsca wymagające szczególnej uwagi.

Pomieszczenia zaplecza basenu należy tratować jako strefę "mokrą" o podwyższonej temperaturze i wilgotności, narażoną ponadto na masowe użytkowanie przez setki osób dziennie. Muszą więc być one odporne na eksploatację w znacznie większym stopniu niż chociażby łazienka domowa, z której korzysta 2-3 domowników. Zadaniem infrastruktury technicznej nie powinno być tylko spełnienie wymogów określonych prawem, ale również zapewnienie właściwej i racjonalnej eksploatacji.

W szczególności utrzymanie czystości i higieny, na którą baczną uwagę zwracają nie tylko stosowne służby sanitarne, ale przede wszystkim goście basenu.

Jednym z częstszych problemów w pomieszczeniach mokrych jest występowanie zastoin wody na powierzchniach płaskich. Jak wskazuje praktyka, umieszczone w nich kratki odpływowe nie mogą być zlokalizowane przypadkowo, a ich miejsce musi być ściele powiązane z funkcją danego pomieszczenia. Pomieszczenia natrysków to miejsca najczęściej sprzątane przez obsługę basenu, ze względu na ich ciągłe zalewanie. Dlatego właśnie kratki w podłogach łazienek muszą zapewnić możliwość odwodnienia całego pomieszczenia, nawet jeśli kabiny prysznicowe mają własne odpływy.

Zapewnienie samoistnego odprowadzenia wody z powierzchni płaskich do odpływów niejednokrotnie pozostawia się do rozwiązania wykonawcy, pomijając to w projekcie. Często jednak jest to wybieg ukrywający brak możliwości prawidłowego powiązania poszczególnych poziomów i spadków.


Drzwi zniszczone działaniem wody spływającej do kratki

Szatnie i korytarze

Niezmiernie ważne jest odprowadzenie wody ze wszystkich pomieszczeń strefy mokrej, nie tylko spod pryszniców. Niestety część pomieszczeń, takich jak korytarze i szatnie często nie ma żadnego odwodnienia.

Tymczasem użytkownicy przemieszczający się po pomieszczeniach basenu wynoszą na swych ciałach wodę, która później zalega na podłogach. Wielu z nich rozpoczyna osuszanie swojego ciała dopiero w szatniach, skutecznie je zalewając, co w połączeniu z brakiem zmiany obuwia przysparza sporo problemów sanitarnych.

Sama instalacja odpływów w takich pomieszczeniach nie rozwiązuje jeszcze problemu. Kratka odpływowa powinna znajdować się w odpowiednim miejscu. Nieraz można spotkać instalacje sanitarne, których prawidłowe funkcjonowanie uniemożliwiają elementy wyposażenia wnętrza, np. szafki, których rozmieszczenie narzucił architekt w późniejszym etapie projektowania.

Może się więc zdarzyć, że ostatecznie kratka odpływowa znajdować się będzie pod szafkami, co w znacznym stopniu utrudni pracę osobom sprzątającym. Niezbyt trafionym pomysłem jest także umieszczenie kratki pod drzwiami dzielącymi dwa pomieszczenia, ponieważ woda z obu pomieszczeń kierowana jest w sam środek przejścia, dodatkowo powodując niszczenie drzwi znajdujących się nad kałużą wody.

Hala basenowa

Hala basenowa to miejsce z reguły najlepiej odwodnione. Liczne kanaliny opasujące niecki oraz kratki przelewowe basenów ograniczają zastoiny wody. Pamiętać należy jednak o oddzieleniu wody basenowej (strefy czystej) od zanieczyszczeń pochodzących z posadzki hali basenowej zwanej plażą (strefy brudnej). Taki podział następuje między przelewem basenu a plażą. Podział ten jest istotny z punktu widzenia sanitarnego, gdyż woda z plaży nie powinna przedostawać się do przelewów basenowych, powodując zanieczyszczenie wody basenowej, która działa w obiegu zamkniętym. Jest to tym bardziej istotne w przypadku stosowania agresywnych środków chemicznych do czyszczenia plaży, gdyż mogą mieć one niekorzystny wpływ na technologię oczyszczania wody basenowej.

Pamiętać należy również o nietypowych zaułkach na hali, które sprzyjają powstawaniu zastoin. Wszelkie narożniki i wnęki powinny mieć spadki kierujące spływ wody do odpływów plaży.

Zjeżdżalnia


Zniszczenie ścian wieży zjeżdżalni wynikające z bezpośredniego styku ażurowej, stalowej konstrukcji schodów ze ścianami

Odwodnienie plaży to jednak nie wszystko. Na hali basenowej istnieją miejsca szczególne. Jednym z nich jest klatka schodowa zjeżdżalni. Miejsce bardzo narażone na zalanie, jednocześnie niebezpieczne dla użytkowników. Często zapomina się o odwodnieniu podestów schodów, a w szczególności podestu startowego. Sprzątanie wody na bieżąco w praktyce jest niemożliwe, a zalegająca woda stwarza zagrożenie dla gości basenu.

Technologia wykonania schodów powinna przewidywać możliwości spływu wody bez uszkodzenia konstrukcji i jej okładzin. Najczęściej spotykane rozwiązania to konstrukcja betonowa klatki schodowej powiązana z konstrukcją obiektu (klasyczne schody) obłożona płytkami ceramicznymi. Kolejnym rozwiązaniem jest samodzielna konstrukcja schodów, z reguły ażurowa, wykonana ze stali lub drewna. Oba rozwiązania muszą się zmierzyć ze ściekającą po schodach wodą.

Konstrukcja klasycznych schodów radzi sobie z tym dobrze. Jedyny problem stwarza woda spływająca po policzkach schodów i zaciekająca pod ich bieg. Przyczynia się to do zniszczenia okładzin, jeśli nie są one odporne na ciągłe zalewanie. Policzki schodów dodatkowo powinny być obłożone ceramiką zakończoną kapinosem, co nie zawsze jest przewidziane w projekcie. Podciekanie wody pod bieg schodów może doprowadzić do zniszczeń. Na jednym z serwisowanych przeze mnie obiektów, byłem świadkiem sytuacji, w której woda podciekająca pod płytki, ułożone pod biegiem schodów, doprowadziła do ich oberwania. Wszystkie ceramiczne płytki spadły do umieszczonej pod schodami wanny hamownej zjeżdżalni.

Konstrukcja ażurowa, bez względu na materiał, z jakiego jest wykonana, sprzyja niekontrolowanemu rozlewaniu się wody wnoszonej przez użytkowników. Na konstrukcji osadzają się zanieczyszczenia, a woda penetruje nawet najmniejsze zakamarki, skapując aż na poziom plaży. W przypadku gdy do klatki schodowej zjeżdżalni dotykają inne elementy obiektu, spływająca po klatce schodowej woda rozpływa się po nich, niszcząc ich okładziny lub wędruje w bliżej nie przewidziane miejsce.Zniszczenie okładzin ceramicznych wynikające z podsiąkania wody spływającej z nieodwodnionego podestu startowego zjeżdżalni. Widoczna wyraźnie linia zawilgocenia na spodzie biegu schodówSkutki penetracji wody spływającej z nieodwodnionego podestu startowego

Kratka to za mało

Wszelkie kratki ściekowe, nawet najlepiej rozmieszczone nie pomogą, jeśli nie zostaną zachowane niezbędne spadki powierzchni. Wielkość spadku powinna być dobrana nie tylko do architektury pomieszczeń, ale również powinna uwzględniać charakterystykę materiałów wykończeniowych użytych w danym pomieszczeniu.

Na możliwość wykonania odpowiednich spadków i prawidłowego odprowadzenia wody mają wpływ, m.in. faktura i rodzaj okładzin ceramicznych oraz ich wielkość. Inny spadek trzeba wykonać dla płytek gładkich, a inny dla ryflowanych płytek antypoślizgowych. Niewielkie i średniej wielkości płytki nie sprawiają problemu, ale bardzo duże np. o wymiarach 60 x 60 cm często uniemożliwiają uzyskanie odpowiednich spadków i przełamań, bez cięcia płyt na mniejsze elementy.

Banalny z pozoru problem odwodnienia powierzchni płaskich na basenach może być przyczyną wielu uciążliwości dla zarządzających obiektami, a w skrajnych przypadkach może stać się pośrednią przyczyną zagrożenia życia i zdrowia użytkowników. Jedyną metodą uniknięcia powyższych problemów jest właściwa koordynacja prac architektonicznych i branżowych na etapie projektu oraz rzetelne jego wykonanie podczas realizacji inwestycji.

Dominik Sołtys,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Artykuł pochodzi z miesięcznika Polski Instalator 5/2012
www.polskiinstalator.com.pl
www.facebook.com/polskiinstalator

logo footer