BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Artykuly

Hale basenowe - jak prawidłowo zaprojektować wentylację?

Właściwe zaprojektowanie wentylacji hali basenowej ma istotny wpływ na poprawność funkcjonowania obiektu basenowego wygodę użytkowników, ekonomikę, a nawet bezpieczeństwo konstrukcji. Jakie problemy wynikają ze złego projektu wentylacji w halach basenowych?

Właściwe zaprojektowanie wentylacji hali basenowej ma istotny wpływ na poprawność funkcjonowania obiektu basenowego, wygodę użytkowników, ekonomikę, a nawet bezpieczeństwo konstrukcji. Prawidłowe działanie obiektu zależne jest od dobrze zrobionego projektu połączonego z wykonawstwem oraz poprawnej eksploatacji. Często błędy popełnione na etapie projektowania i nie naprawione w trakcie budowy skutkują wyraźnymi problemami eksploatacyjnymi, które często skracają żywotność całego obiektu.

Problemy projektowe


Kratka nawiewna w płaszczyźnie plaży – zlokalizowana przy kanalinie, w dodatku w osi barierki. Podczas eksploatacji jest permanentnie zalewana zarówno przez wodę wyniesioną przez użytkowników, jak i podczas czyszczenia plaży. Dodatkowo strugi powietrza zaburzane są przez barierkę postawioną dokładnie w osi kratek – zastosowanie niewłaściwe

Projekt wentylacji hali basenowej wymaga gruntowej analizy projektu architektonicznego oraz przewidzianych w niej funkcji. Nie może się on skupić jedynie na prawidłowym doborze wydajności central wentylacyjnych. Jednym z częściej spotykanych problemów jest brak właściwego rozprowadzenia powietrza po hali basenowej.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewnić możliwość doprowadzenia (i odprowadzenia) powietrza do wszystkich newralgicznych miejsc hali, a nie jedynie bilansować się w kubaturze całego pomieszczenia. Architektura hali basenowej nie ułatwia tego zadania. Jest wiele miejsc, które wymagają indywidualnego rozwiązania wentylacji. Należą do nich m.in. okna i witryny, świetliki dachowe, wieża zjeżdżalni, różnego rodzaju zaułki.

Hala basenowa

Nawiew do hali basenowej znajduje się z reguły w płaszczyźnie plaży lub niewiele powyżej, np. w cokołach, ławkach lub podszybiu okien. Prawidłowa lokalizacja powinna zapewniać równomierną wentylację hali oraz zabezpieczać instalacje przed przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń do jej wnętrza.

Najczęściej spotykanym błędem jest niekorzystne rozłożenie kratek wentylacyjnych, zapewniających wentylację jedynie części hali lub zlokalizowanie ich w bardzo niefortunnych miejscach, tam, gdzie mogą ulec zalaniu lub zakryciu podczas eksploatacji. Niekorzystna lokalizacja wentylacji często wymuszona jest przez architekturę pomieszczeń, nie zawsze uwzględniającą przestrzeń dla projektantów branżowych.

Wieża zjeżdżalni

Jest miejscem najwyżej położonym na basenie, co sprzyja kumulacji niekorzystnych parametrów powietrza. W dodatku klatka schodowa zjeżdżalni wraz z rurą działają jak komin kierując strugi gorącego powietrza w górę wieży. Sprawny system wentylacji ma tu bardzo istotne znaczenie, ponieważ na szczycie wieży, gdzie jest najwyższa temperatura i wilgotność, gromadzą się użytkownicy czekając na możliwość skorzystania ze zjeżdżalni. Poza dyskomfortem dla użytkowników niewydajna wentylacja w tym miejscu może prowadzić do przyspieszonej degradacji elementów stalowych, z których często wykonana jest klatka schodowa zjeżdżalni.Zasłanianie kratek nawiewnych – kratki zasłaniane zarówno przez użytkowników, jak i kolidujące z infrastrukturą – niefortunna lokalizacjaTypowe miejsce montażu kratek


Przykład nawiewu wychodzącego z plaży o konstrukcji utrudniającej zalanie lub zakrycie w czasie eksploatacji – zastosowanie poprawneKorozja rur typu Spiro wykonanych ze stali nierdzewnej 316L

Świetliki dachowe


Element z pozoru niemający związku z wentylacją. Świetlik wykonany z reguły z poliwęglanu lub szkła sprzyja powstawaniu mostków termicznych w dachu basenu. Sytuacja ta w połączeniu z wysoką temperaturą i wilgotnością wewnątrz budynku oraz ujemną temperaturą zewnętrzną często doprowadza do powstania skroplin. Wydaje się, że skropliny w obiekcie mokrym nie powinny stanowić problemu. Duża ich część przedostaje się do elementów konstrukcji obiektu i przy dłuższym oddziaływaniu może powodować degradację np. drewnianych dźwigarów dachu. Prostą receptą na wyeliminowanie tego zagrożenia jest zaprojektowanie indywidualnego nawiewu na świetlik, usuwającego powietrze o niekorzystnych parametrach.


Zacieki powstałe na niewentylowanym świetliku

Materiały

Bardzo istotnym parametrem dla prawidłowości projektu wentylacji jest precyzyjne określenie przez projektanta rodzaju materiałów, z jakich wykonane zostaną poszczególne fragmenty instalacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku agresywnego środowiska hali basenowej. Wskazanie konkretnej klasy stali, warunków jej eksploatacji i konserwacji pozwala zapobiec późniejszym usterkom.

Dobrym przykładem mogą być kanały wykonane ze stali nierdzewnej znajdujące się na hali basenowej. Nazwa "stal nierdzewna" może być myląca, zarówno dla projektanta, jak i wykonawcy. Ważna jest konkretna klasa stali, warunki jej konserwacji, a nawet rodzaj wykonanych z niej elementów. Pominięcie tych spraw w projekcie może wiązać się z nieprawidłowym doborem materiałów w trakcie wykonawstwa. Jako przykład prezentuję dwa elementy wykonane z tej samej stali, ale inną technologią - co ma znaczny wpływa na efekt końcowy.Korozja rur wykonanych z blachy gołowalcowanej ze stali nierdzewnej 316LBród spływający po nieczyszczonych kanałach wentylacyjnych – błędy eksploatacyjne

Problemy wykonawcze

Wykonawca realizując prace na hali basenowej, przy prawidłowym projekcie, nie musi obawiać się niespodzianek. Baczną uwagę należy jednak zwrócić na kulturę pracy z elementami ze stali nierdzewnej. Porysowanie powierzchni lub pozostawienie zanieczyszczeń ze stali czarnej na powierzchni stali nierdzewnej może spowodować powstanie ognisk korozji i przyspieszoną degradację instalacji. Rolą wykonawcy jest również skontrolowanie czy wszystkie elementy w projekcie współpracują ze sobą oraz wychwycić ewentualne braki lub nieścisłości w projekcie, jak np. połączenie ze sobą dwóch różnych materiałów np. kanałów wentylacyjnych ze stali nierdzewnej i zawiesia do nich ze stali czarnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na potwierdzenie klasy materiałów i ich zgodność z wymaganiami projektowymi.

Eksploatacja obiektów basenowych

Eksploatacja obiektów basenowych jest skomplikowana w jej całym zakresie. W przypadku wentylacji nie sprowadza się ona tylko do kontroli i serwisowania central wentylacyjnych. Najczęstsze grzechy eksploatacyjne to wyłączenie dla oszczędności central wentylacyjnych w nocy. Doprowadza to do pogorszenia się parametrów powietrza na hali basenowej, co negatywnie odbija się na jej innych elementach. Bardzo częstym przykładem nieprawidłowej eksploatacji jest brak konserwacji elementów ze stali nierdzewnej. Co w skrajnych przypadkach doprowadza do spływania brudu i zanieczyszczeń na posadzkę hali basenowej oraz przyspieszoną korozję materiałów. Eksploatujący często tłumaczą tę sytuację brakiem dostępu do kanałów, co jednak nie zwalnia ich z konieczności dbania o czystość i higienę instalacji wentylacyjnej.

Dominik Sołtys,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska

Artykuł pochodzi z miesięcznika Polski Instalator 9/2012
www.polskiinstalator.com.pl
www.facebook.com/polskiinstalator

logo footer