BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Artykuly

Ogrodzenia na obiektach sportowych

Ogrodzenia otaczające większość obiektów sportowych w zasadzie nie różnią się od tych okalających budowle innego typu. Wyjątkiem są elementy grodzące place zabaw i kompleksy typu "orlik".


Ogrodzenie ma za zadanie oznaczyć i otoczyć dany teren, aby uniemożliwić wstęp osobom nieupoważnionym i zwierzętom. Powinno być wytrzymałe, trwałe i estetyczne. Ale w przypadku niektórych obiektów rekreacyjnych i sportowych tych wymagań jest znacznie więcej.

Bariera bezpieczeństwa

Cennym źródłem wiedzy o wymaganiach stawianych ogrodzeniom placów zabaw jest poradnik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poświęcony bezpieczeństwu terenów rekreacyjnych dla dorosłych. Czytamy w nim, że ogrodzenie, oprócz pełnienia funkcji bariery, daje dzieciom wrażenie, że są na "swoim" terenie, gdzie nic im nie grozi, ponieważ są oddzielone od okolicy.

Istotne jest, aby rodzaj materiału, z którego wykonane jest ogrodzenie, był dostosowany do rejonu, w którym znajduje się plac zabaw. I tak teren rekreacyjny znajdujący się na obszarach wiejskich lub w lesie najlepiej otoczyć barierą drewnianą. W mieście, na osiedlach zagrożonych wandalizmem, lepiej sprawdzi się natomiast solidny metal. Dokładne wskazówki na ten temat znajdują się w normie PN-EN 1176.

Rekomendowana wysokość ogrodzenia to minimum 1 metr. Niezwykle istotne jest, aby zakończenia elementów nie miały ostrych krawędzi. Przestrzenie między poszczególnymi fragmentami ogrodzenia muszą być na tyle małe, aby dziecko nie mogło się w nich zakleszczyć.

Ogrodzenia placów zabaw powinny być wyposażone w bramę o szerokości minimum 2,15 m, przez którą - w razie wypadku - będzie mogła wjechać karetka pogotowia, a także furtkę o szerokości 1 metra, umożliwiającą wejście osobie z wózkiem dziecięcym lub niepełnosprawnej na wózku. Dodatkowo można zaplanować szerszą bramę, którą będzie mógł wjechać sprzęt serwisowy. Brama ta powinna być na co dzień zamknięta.fot. Pomexfot. Widar

Szczegółowe zalecenia

Dobrze, gdy bramki wejściowe będą otwierać się na zewnątrz. Taka zasada wynika przede wszystkim z przepisów przeciwpożarowych oraz z uwagi na fakt, że zwierzętom trudniej jest w ten sposób dostać się na teren.

Zaleca się, aby w bramkach zamontowany był mechanizm samozamykający, jednak należy pamiętać, żeby nie zamykał się on szybciej, niż po pięciu sekundach, aby umożliwić wjazd osobom na wózkach inwalidzkich i nie uderzyć dziecka, które wchodzi na plac zabaw.

Kolejne zalecenia we wspomnianym poradniku są bardzo szczegółowe. Czytamy: "Przy bramach wejściowych nie powinno być miejsc, które narażają dzieci na zakleszczenie palców lub inne podobne niebezpieczeństwa. Oznacza to, że należy zachować minimalną przestrzeń 12 mm pomiędzy bramką (furtką) a filarkiem czy słupkiem i to po obu stronach bramki (wokół palika). Przez cały czas, kiedy bramka się otwiera lub zamyka, przestrzeń ta nie powinna się zmniejszać. Dopuszczalne jest zamontowanie specjalnej podkładki, która zatrzyma otwierające się drzwi. Zatrzymywacz taki powinien mieć grubość co najmniej 12 mm i powinien być umieszczony nie przy dolnej krawędzi drzwi, ale na wysokości co najmniej 700 mm powyżej nawierzchni, aby w czasie zabawy dzieci się o niego nie potknęły. Pod bramką należy zapewnić wolną przestrzeń o szerokości od 60 mm do 110 mm, co ograniczy ryzyko urazów stóp. Podłoże w tym miejscu powinno być utwardzone, aby wolna przestrzeń nie ulegała zmianom w związku z tym, że wchodzące i wychodzące dzieci nierzadko wymiatają stopami sypką nawierzchnię. Utwardzenie podłoża zaleca się nie tylko pod furtką, ale również w odległości co najmniej 1 metra z każdej strony bramki. Wszystkie krawędzie furtki powinny być zaokrąglone i nie powinno być na nich ostrych kantów, o które dzieci mogłyby się zranić. Jeśli w furtce zainstalowano klamkę lub zasuwę, dziecko powinno móc ją otworzyć z obu stron. Nie powinno się stosować haczyków dłuższych niż 25 mm a wszelkie zaczepy do haczyków i same haczyki muszą być wygładzone na końcach - pamiętajmy, że zwykle znajdują one na wysokości oczu małego dziecka".

Ważne jest, aby bramy wejściowe miały wytrzymałe zawiasy i były dobrze posadowione. Zdarza się bowiem, że dzieci traktują je z rozpędu jako... kolejny element zabawowy.

Wytyczne ministerstwa

 
 fot. Widar

Wytyczne dotyczące ogrodzeń kompleksów sportowych typu "orlik" zostały przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jak wiadomo "orliki" składają się z boiska piłkarskiego o wymiarach 30 x 62 m oraz boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1 x 32,1 m. Oba powinny być otoczone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości minimum 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych. Dodatkowo te pierwsze muszą być wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości minimum 1 m od ogrodzenia za bramką (nie mogą być częścią ogrodzenia boisk).

Tyle teorii. Praktyka pokazuje, że osoby odwiedzające takie boiska są wyjątkowo wymagającymi użytkownikami. Często wyładowują tam nadmiar swojej energii, co sprawia, że ogrodzenia kompleksów "orlik" powinny być wytrzymałe dużo bardziej, niż innych obiektów. Częsty kontakt z piłką czy z ciałami graczy wymaga, aby ogrodzenia były nie tylko solidne, ale także dobrze tłumiły drgania.

Spokój sąsiadów

Inwestor ma do wyboru dwa główne rozwiązania: ogrodzenie kompleksu siatką lub za pomocą paneli. To pierwsze jest znacznie tańsze, ale siatka jest mniej trwała i ma tendencje do rozciągania się. Ogrodzenie panelowe, szczególnie odpowiednio zabezpieczone, jest niezwykle odporne na warunki atmosferyczne - opady deszczu, śniegu czy podmuchy wiatru.

Jak wspomniano, wymagania dotyczące wysokości ogrodzenia "orlika" mówią o minimum 4 m. Zwiększenie wysokości oznacza większe koszty, ale jednocześnie wpłynie na bezpieczeństwo. Wyższa bariera odstraszy bowiem chętnych do wspinaczki, skuteczniej ochroni też przed wstępem niepożądanych gości, np. wandali. Młodzieży pozwoli zaś dłużej cieszyć się grą, gdyż nie trzeba będzie tak często chodzić po piłkę, która wyląduje za płotem.

Kilka słów odnośnie montażu ogrodzenia. Jego elementy należy umieścić w odległości min. 20-30 cm od obrzeża boiska. Stalowe rusztowanie powinno mieć solidne fundamenty, aby zapewnić całemu systemowi właściwą stabilność. Niezwykle istotne jest też właściwe mocowanie krat do słupów, zapewniające odpowiednią elastyczność, która ma duży wpływ na tłumienie hałasu. W tym celu można zamontować tłumiki akustyczne, których zadaniem jest wchłanianie energii kinetycznej, wytwarzanej przez kopniętą piłkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnimy spokój... okolicznym mieszkańcom.

Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Wiśniowski

logo footer