BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Produkty

System na ścieżki rowerowe w technologii Deitermann

Przestrzeń miejska wymaga przemyślanych rozwiązań, które będą bardzo trwałe i przyjazne w użytkowaniu. Doświadczenie pokazuje, że zwłaszcza w przypadku ścieżek rowerowych, często bywa inaczej. Szczególne narażenie na obciążenia mechaniczne i wpływ trudnych warunków atmosferycznych wymagają wykorzystania profesjonalnych rozwiązań techniczno-materiałowych.

Specjalistyczne systemy epoksydowe i poliuretanowe żywice weber.tec EP i weber.tec PU w technologii Deitermann to sprawdzone rozwiązania, które gwarantują wykonanie trwałych i równych powierzchni.

Rozwój infrastruktury miejskiej wymaga działania sprawnego, ale i przemyślanego. Wraz z budową kolejnych szlaków komunikacyjnych, w całej Polsce pojawia się także wiele nowych ścieżek rowerowych. Wybór właściwej technologii pozwala zrealizować inwestycje szybko i bez konieczności częstych napraw, które wiążą się z wyłączeniem z ruchu długich odcinków tras.

Właściwości żywic syntetycznych tworzą z nich materiał doskonały do wykonywania powierzchni użytkowych, zwłaszcza narażonych na obciążenia i trudne warunki eksploatacji. Technologia Deitermann to systemowe rozwiązanie, które zapewnia osiągnięcie zarówno wymaganych parametrów, jak i gwarancję bezpieczeństwa użytkowania.

System na ścieżki rowerowe w technologii Deitermann spełnia wiele wymagań w zakresie wytrzymałości. Jest odporny na obciążenia mechaniczne, przede wszystkim na ścieranie oraz termiczne, takie jak cykle zamarzania i odmarzania czy temperaturę dochodzącą do 100°C. Charakteryzuje się również wysoką wytrzymałością na obciążenia chemiczne. Poza tym jest odporny na obciążenia rozcieńczonymi kwasami i zasadami, materiałami pędnymi i smarami, olejami, tłuszczami oraz aromatycznymi węglowodorami i estrami. Niezwykle istotna jest także elastyczność systemu przy relatywnie wysokich parametrach wytrzymałościowych i odporność na promieniowanie UV. Gotowa do eksploatacji nawierzchnia jest jednolita, przez co jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu oraz nie wpływa negatywnie na otoczenie.

Bardzo ważnym kryterium przy wyborze technologii wykonania ścieżek rowerowych jest bezpieczeństwo użytkowania. Marka Weber opracowała swoją technologię w oparciu o wymagające niemieckie normy antypoślizgowości (przy braku polskich kryteriów z tego obszaru dla ścieżek rowerowych). Dzięki zastosowaniu piasku kwarcowego o odpowiedniej krzywej przesiewu możliwe jest uzyskanie szorstkiej struktury warstwy użytkowej. Ześlizgnięcie się z takiej powierzchni przy braku opadów następuje dopiero przy kącie nachylenia 35°, a niewielkie opady nie są w stanie znacząco wpłynąć na pogorszenie jej antypoślizgowości.

Wyzwanie stanowią nie stabilne i nośne podłoża betonowe, lecz przypadki szczególne. System w technologii Deitermann - ze względu na zastosowanie specjalnych składników żywicy gruntującej - został dostosowany do wykonywania powłok na podłożach mało stabilnych. Do takich można zaliczyć podłoża asfaltowe, jak chodniki na mostach, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne dla pieszych na parkingach, skrzyżowaniach itp. Wszechstronność rozwiązania technologiczno-materiałowego umożliwia dostosowanie systemu do konkretnych obciążeń, oczekiwań inwestora oraz jego możliwości finansowych.

Z zastosowaniem produktów marki Weber w technologii Deitermann wykonano już nowe realizacje ścieżek rowerowych m.in. przy szlakach komunikacyjnych w Krakowie. Łączna powierzchnia wykonanych w technologii weber.tec PU ścieżek rowerowych wynosi ponad 11 tys. m2.

W skład systemu wchodzą produkty do układania na podłożu asfaltowym:

- weber.tec PU 3600 (Harz PU 3600)

- weber.tec PU KV N (Harz PU KV N)

oraz do układania na podłożu betonowym:

- weber.tecErgodur (Harz Ergodur Flex)

- weber.tec PU 3650 (Harz PU 3650)

- weber.tec PU KV N (Harz PU KV N)

źródło i zdjęcie: Saint-Gobain Construction Products Polska - marka Weber

logo footer