BudownictwoB2B: OknaidrzwiB2B DachyB2B InstalacjeB2B WykańczanieB2B PrzegrodyB2B
 
 
Szukaj według województwa

Wybierz województwo:

 
 
Realizacje

Największy w Polsce węzeł autostradowy Sośnica - Maciejów

Szybkie, sprawne i bezpieczne przemieszczanie się jest dzisiaj istotnym zagadnieniem. Rozwiązanie problemu sprowadza się do tworzenia nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej obejmującej wszystkie rodzaje szlaków - w tym oczywiście drogowych.

Ich projektowanie i budowa wymaga zastosowania niezawodnych i funkcjonalnych produktów, które zapewniają jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo.

PROJEKT PRZEBUDOWY WĘZŁA SOŚNICA - MACIEJÓW

Takie były właśnie oczekiwania związane z powstającym największym w kraju węzłem autostradowym Sośnica - Maciejów. Projekt przebudowy tego węzła przygotowało konsorcjum firm Mosty Katowice oraz Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Transprojekt. Kontrakt obejmuje budowę 16 obiektów inżynierskich. Na węźle wybudowanych zostanie 17 łącznic, 5 dróg dojazdowych, 15 dróg serwisowych oraz 6 jezdni zbierająco-rozprowadzających - ich łączna długość to 33 km. Prowadzone na tym odcinku trasy przecinać się będą na trzech poziomach. Połączone zostaną dwie autostrady - istniejąca A4 oraz będąca na Śląsku w trakcie budowy A1, a także droga krajowa nr 44.

OCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH - SEPARATORY AQUAFIX

Firma HAURATON dostarczając na budowę węzła najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie separowania związków ropopochodnych, w pełni wpisuje się w zakres wymagań stawianych przez tak ważną inwestycję. Separatory substancji ropopochodnych charakteryzują się stosunkowo prostymi zasadami działania, jednak zastosowane różne rozwiązania konstrukcyjne i związana z nimi skuteczność działania zależy od szczegółowych rozwiązań producenta. Zastosowane na węźle Sośnica - Maciejów separatory węglowodorów firmy HAURATON typ AQUAFIX SKG charakteryzują się bardzo dużą skutecznością podczyszczania ścieków nie tylko z substancji ropopochodnych, ale również z zawartych w ściekach zanieczyszczeń stałych w postaci piasków i osadów.

Budowa separatorów tego typu zapewnia na skutek poziomej konstrukcji zbiornika długą drogę przepływu ścieków gwarantującą maksymalne uspokojenie przepływu oraz długi czas przetrzymywania związków ropopochodnych. Sprzyja to procesom sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji ropopochodnych. Dodatkowo dla zwiększenia intensywności flotacji w separatorach AQUAFIX SKG zastosowany jest wielostrumieniowy filtr koalescencyjny zapewniający podczyszczenie ścieków deszczowych lub płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów na najwyższym poziomie.

  
Rozwiązanie zastosowane na węźle Sośnica - Maciejów opiera się na zastosowaniu separatorów wyposażonych w obejście by-passowe (AQUAFIX SKG BP) dla zapewnienia dużej przepustowości urządzeń przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych. Dla zapewnienia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa środowiska naturalnego zastosowane zostały dodatkowo zbiorniki awaryjne zlokalizowane za separatorami, mające za zadanie przechwycenie dużej ilości substancji ropopochodnych, które mogą wydostać się z cystern w przypadku ich kolizji.

Urządzenia wyposażone są w automatyczne zamknięcie odpływu na wypadek przepełnienia ich substancjami ropopochodnymi. Każdy ze zbiorników awaryjnych może gromadzić do 18 m3 substancji ropopochodnych. Separatory oraz zbiorniki awaryjne wykonane są z wysokiej jakości stali zabezpieczonej przed korozją i pokryte wewnątrz odpowiednią powłoką zabezpieczającą przed działaniem związków ropopochodnych co gwarantuje bardzo długi czas eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania.

logo footer