katedra-wwa

Warszawskie świątynie: katedra św. Jana

Wśród wielu cennych zabytków Warszawy, nie brak ciekawych budowli o charakterze sakralnym. Jednym z nich jest katedra św. Jana Chrzciciela, która – nie bez powodu – cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Dlaczego świątynia ta jest tak ważnym punktem w programie niemal każdej wycieczki po Warszawie?

Katedrę św. Jana z pewnością warto zwiedzić. To obiekt, który może się pochwalić ciekawą historią oraz cennymi dziełami sztuki sakralnej. Jest to również miejsce spoczynku wielu zasłużonych Polaków, którym Warszawa wiele zawdzięcza. Dzieje tej świątyni sięgają XIV wieku, kiedy to w miejscu obecnej katedry powstał dość skromny kościół parafialny. Z każdym rokiem rosło jednak jego znaczenie, dzięki czemu już na przełomie XIV i XV wieku stał się kolegiatą, a pod koniec XVIII wieku – katedrą. Przez wieki kościół ten był miejscem, w których rozgrywały się wydarzenia niezwykle ważne dla polskiego państwa. Jednym z tych najważniejszych było uroczyste zaprzysiężenie Konstytucji 3 Maja.

Katedra, podobnie jak większość zabudowy Starego Miasta, została poważnie zniszczona w czasie II wojny światowej. Odbudowana została w stylu typowym dla gotyku nadwiślańskiego, którego najpiękniejszym przykładem jest imponująca fasada tej budowli. W kościelnym wnętrzu czeka na gości wiele ciekawych zabytków. Z pewnością warto tu zwrócić uwagę na okazały nagrobek kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz na barokową kaplicę Baryczków. W jej wnętrzu znajduje się pochodzący z XVI wieku krucyfiks, otoczony silnym kultem przez mieszkańców Warszawy.

Katedra św. Jana może się pochwalić wieloma innymi ciekawostkami. Pomnik Małachowskiego oraz płyta nagrobna przypominająca o ostatnich książętach mazowieckich – oto ciekawe zabytki, które zdobią wnętrze tego kościoła. Kto chce odwiedzić inne groby zasłużonych Polaków, ten powinien odwiedzić katedralne krypty. Pochowano w nich m. in. Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Ignacego Paderewskiego.

Zapoznaj się także z najlepszymi zabytkami Warszawy.